BG_bird2100% onafhankelijk
HRMPrinsjesdag 2021: de belangrijkste veranderingen voor HR- en salarisprofessionals

Prinsjesdag 2021: de belangrijkste veranderingen voor HR- en salarisprofessionals

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

De hoge hoeden, nette pakken en imposante paarden mochten weer van stal. Want op 21 september 2021 zijn tijdens Prinsjesdag traditiegetrouw de Miljoenennota en het Belastingplan 2022 gepresenteerd.

Daar waar we vorig jaar nog te maken hadden met veel onzekerheid en rekening hielden met sombere scenario’s, is de toon dit jaar beduidend positiever. Onze economie herstelt sneller dan verwacht.

Daarnaast zijn klimaatverandering, de aanpak van criminaliteit en de krapte op de woningmarkt voor het komende jaar de belangrijkste aandachtspunten.

Maar ook op de arbeidsmarkt staan we voor grote uitdagingen. Er zijn momenteel meer vacatures dan werklozen en het aantal faillissementen is historisch laag. Toch zeggen cijfers niet altijd alles, zoals ook de demissionair Minister van Financiën aangaf. Om meer inzicht te krijgen in alle gevolgen van de nieuwe nota voor HR- en salarisprofessionals deelt SD Worx vijf belangrijke wijzigingen.

1. Introductie onbelaste thuiswerkkosten-vergoeding

In de nasleep van de pandemie wordt een onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten geïntroduceerd. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 2,– per thuiswerkdag van een werknemer. Daarnaast blijft de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van maximaal € 0,19 per kilometer bestaan. Werkgevers kunnen per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding óf de reiskostenvergoeding geven; beide vergoedingen kunnen niet op dezelfde dag worden verstrekt.

Stel dat een werknemer op dezelfde dag vanuit huis werk en naar kantoor komt, dan moet een werkgever kiezen welke vergoeding hij of zij geeft”, vertelt Koks. “Ook bestaat de mogelijkheid om vaste afspraken te maken over het aantal thuiswerkdagen. Dan hoeven feitelijke situaties niet per dag geregistreerd te worden. Vergoeden op basis van werkelijke dagen is natuurlijk ook mogelijk, maar dat zorgt voor meer administratief werk.

2. Stimuleren positie in de arbeidsmarkt

Het aantal vacatures ligt historisch hoog in ons land. Om op de veranderende arbeidsmarkt en het tekort aan talent in te spelen, kunnen mensen in 2022 gebruik maken van het STAP scholingsbudget. STAP is de afkorting voor ‘Stimulering Arbeidsmarktpositie’. Werkenden en niet-werkenden kunnen vanaf 1 maart 2022 tot een maximum van € 1.000 aanvragen voor een scholingsactiviteit.

Het STAP-budget staat los van een arbeidsrelatie. Dit betekent dat het scholingsbudget beschikbaar is voor iedereen: niet alleen werknemers, maar ook zelfstandigen en werkzoekenden kunnen hier gebruik van maken. Deze doelgroepen kunnen via het crisispakket ‘NL Leert Door’ daarnaast kosteloos ontwikkeladvies en scholing volgen.

3. Tegemoetkoming kleine werkgevers loondoorbetaling bij ziekte

Veel kleine werkgevers ervaren uiterst negatieve gevolgen van de kosten van een zieke werknemer. Daar moeten een aantal nieuwe maatregelen verlichting bieden. Deze maken de loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers namelijk makkelijker, duidelijker en goedkoper.

Een belangrijk onderdeel van dit pakket is het verlagen van de kosten van arbeidsongeschiktheid voor werkgevers. Door de gedifferentieerde premie betalen kleine werkgevers minder Aof-premie dan grote werkgevers en deze regel geldt vanaf 1 januari 2022. Structureel is er 450 miljoen euro beschikbaar gesteld voor kleine werkgevers, met 300 miljoen euro extra beschikbaar in 2022 en 150 miljoen euro in 2023.

4. Herzieningsregeling WW-premie weer van toepassing

Om te voorkomen dat contracten die aan de voorwaarden van de lage premie voldoen, zoals vaste contracten, toch als flexibele arbeid worden ingezet, zijn in de wet bepaalde uitzonderingen opgenomen.

Bij deze uitzonderingen, de zogeheten herzieningssituaties, dragen werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie af. Eén van deze situaties is dat een werknemer binnen een kalenderjaar 30 procent of meer uren overwerkt. Vanwege de coronacrisis was deze uitzondering opgeschort. In 2022 treedt deze echter weer in werking.

5. Transparanter en persoonlijker pensioenstelsel

Het kabinet werkt verder aan een evenwichtig pensioenstelsel. Het nieuwe pensioenstelsel moet transparanter en persoonlijker worden. Het moet beter aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij én op de arbeidsmarkt. Daardoor krijgen deelnemers meer inzicht in welke premie er wordt ingelegd, het persoonlijk pensioenvermogen en hoeveel pensioen zij daarmee kunnen verwachten. Er is geen sprake meer van de opbouw van aanspraken, maar van persoonlijk vermogen.

Doordat verschillende risico’s gerichter worden gedeeld, zijn pensioenuitkeringen minder gevoelig voor rentedalingen. Daarnaast wordt het nabestaandenpensioen gestandaardiseerd, waardoor risico’s voor de deelnemers worden verkleind.

Deze afspraken zijn uitgewerkt in wetgeving die naar verwachting begin 2022 wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Het streven is om deze wetgeving uiterlijk op 1 januari 2023 in werking te laten treden.

Netto maandsalaris van Nederlander met modaal inkomen stijgt

Het netto maandsalaris van Nederlanders met een modaal inkomen in 2022 stijgt met 7,75 euro, een stijging van 0,34 procent. Dit blijkt uit de doorrekeningen die HR-dienstverlener Visma | Raet jaarlijks uitvoert, direct na het bekendmaken van de Rijksbegroting. De belangrijkste overige conclusies luiden als volgt:

  • Medewerkers die een inkomen verdienen van twee keer modaal, krijgen er volgend jaar onderaan de streep 19,25 euro per maand bij. Dat is een stijging van 0,51 procent.
  • Medewerkers die in 2021 het minimumloon verdienen, zien in 2022 hun netto inkomen stijgen met 32,54 euro ten opzichte van januari 2021. Dit is een stijging van 2,06 procent.

In de bovenstaande berekeningen is geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de pensioenpremies.

Geen stijging verwacht

Dat het nettosalaris in 2022 gaat stijgen, komt voor twee op de vijf werkenden als een verrassing. Zo had 41 procent verwacht dat zijn salaris op 1 januari 2022 gelijk zou blijven. Bijna de helft van de werkenden rekende wel op een stijging en slechts 3 procent verwachte een lager salaris.

Met behulp van de Visma | Raet bruto/netto check kan iedereen het effect van de nieuwe Rijksbegroting op zijn of haar eigen salaris berekenen. Hierin zijn de meest actuele wetswijzigingen verwerkt, zodat iedereen inzicht krijgt in wat hij of zij netto in 2022 overhoudt. Dit kan ook via de mobiele Visma | Raet netto app, die te downloaden is in de App Store en via Google Play.

Deel dit artikel

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?