Home Tags Loondoorbetalingsplicht

Tag: loondoorbetalingsplicht

Loondoorbetalingsverplichting voor kleine ondernemers makkelijker en goedkoper

In 2020 komen er maatregelen die het voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om loon door te betalen bij ziekte.

Slapend dienstverband eindelijk wakker!

Eindelijk staat vast dat werkgevers een compensatie krijgen voor de transitievergoeding.
begroting 2019 mkb nederland

MKB-Nederland: Kabinet luistert, maar we zijn er nog niet

Veel mkb-ondernemers missen het vertrouwen om te investeren.

5 tips om langdurig ziekteverzuim te voorkomen

Het is in het belang van werkgever en werknemer om zieke medewerkers weer snel aan het werk te krijgen.

Vakantiedagen bij een slapend dienstverband: wat zijn ze waard?

Werknemers in een slapend dienstverband kunnen nu de waarde van hun vakantiedagen uitbetaald krijgen.

Slapende dienstverbanden

Slapend houden van arbeidsovereenkomst zieke werknemer getuigt niet van fatsoenlijk werkgeverschap.

Maak eigen regie weer springlevend!

Het eigenregiemodel lijkt met de perikelen rondom de privacy van werknemers op sterven na dood te zijn.

Lange doorbetalingsplicht bij ziekte niet effectief

Een andere balans in rechten en plichten rond ziekteverzuim in Nederland kan tot succesvolle re-integratie van zieke werknemers leiden en tot minder lasten voor werkgevers.

Werkgevers laten grof geld liggen voor zwangere medewerksters

Werkgevers benutten onvoldoende de vergoedingen die voortvloeien uit de WAZO en de Ziektewet voor zwangere vrouwen, waardoor ze per medewerkster vaak duizenden euro’s mislopen.

Hoe ver reikt de loonsanctie bij weigering passend werk?

Niet alle wetsbepalingen zijn even helder. Een goed voorbeeld daarvan is de loonsanctie die een werkgever kan opleggen aan een werknemer die weigert passend werk te verrichten.