Als het werknemer en werkgever niet lukt om in goede harmonie de eerste twee ziektejaren door te komen, dan stijgt de kans op een loonsanctie. De toelichting door de werknemer tijdens de RIV-toets door het UWV kan dan van belang zijn voor het vervolg.