Vraag:
Na twee jaar arbeidsongeschiktheid kan een werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Omdat onze organisatie eigenrisicodrager is voor de WGA moeten wij naast de uitkeringsverplichting ook onze re-integratieverplichting uitvoeren tot maximaal tien jaar.

Stel, de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en de werknemer met WGA-uitkering herstelt volledig na verloop van tijd. Hoe zit het dan met onze re-integratieverplichting?

Houdt onze re-integratieverplichting in dat wij weer een dienstverband moeten aanbieden? Kan deze werknemer weer een dienstverband claimen bij onze organisatie?

Antwoord:
De re-integratieverplichting van werkgever/eigenrisicodrager gelden gedurende de periode dat uw ex-werknemer recht heeft op een WGA-uitkering.

Als er sprake is van volledig herstel, wordt bij niet-werken tijdens de loongerelateerde fase van de WGA de WGA-uitkering echter niet ingetrokken.

De schade voor de werkgever loopt dan dus gewoon door. Dus hoewel je de medewerker niet terug in dienst hoeft te nemen, is dit voor wat betreft de schadelast wel aan te bevelen.

Het aanbieden van een 2e spoor traject om zo snel als mogelijk elders werk te vinden is natuurlijk een prima alternatief. De WGA-verzekeraar is zeker genegen u hierbij (financieel) te ondersteunen.

Een voorbeeld:
Een werknemer heeft recht op 32 maanden WGA loongerelateerde uitkering (LGU). Hij is na twaalf maanden gelukkig weer volledig hersteld. Maar hij is en blijft voorlopig nog wel zonder werk. Dan loopt in dit geval de WGA LGU uitkering nog (32-12) nog twintig maanden door en wordt pas beëindigd op het moment dat de LGU afloopt of op het moment dat de werknemer weer volledig aan het werk is.

De einddatum van de LGU uitkering vermeldt UWV in haar WGA-beschikking. Deze voor veel werkgevers verrassende conclusie heeft te maken met het feit dat in de WGA LGU fase ook de WW-component is opgenomen. In deze situatie kun je, met enige fantasie, stellen dat de werkgever/eigenrisicodrager ook de WW zelf uitvoert.

Alvast een kijkje in de toekomst? De werkgever/eigenrisicodrager blijft in dit geval verantwoordelijk voor de WGA-uitkering en ook voor de re-integratie van de op dat moment werkloze werknemer gedurende de nog resterende 20 maanden.

Loonaanvulling (LAU) of vervolguitkering (VVU)
Bij een WGA LAU of VVU uitkering betekent volledig herstel dat er sprake is van minder dan 35 procent arbeidsongeschiktheid en dan geldt een uitlooptermijn van twee maanden voordat de uitkering wordt beëindigd.

Het dienstverband bestaat niet meer
Indien het dienstverband na twee jaar ziekte verbroken werd, bestaat er geen verplichting om opnieuw werk bij de eigen organisatie aan te bieden. Maar het kan aantrekkelijk zijn om dat wel te doen als de werkgever/eigenrisicodrager de werkloze werknemer toch moet betalen en passend werk voor hem/haar beschikbaar heeft.

Het claimen van een dienstverband door een ex-werknemer, als dat eerder formeel verbroken werd, kan altijd maar lijkt weinig kans van slagen te hebben. Bij een ‘slapend dienstverband’ is de kans op succes voor de werknemer in deze situatie veel groter.

Ad van Lieshout is directeur/eigenaar van L&M sociale zekerheid