BG_bird2100% onafhankelijk
Psychosociale arbeidsbelastingPsychische diversiteit: vakbonden en ondernemingsraden kunnen openheid creëren 

Psychische diversiteit: vakbonden en ondernemingsraden kunnen openheid creëren 

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Vakbonden en ondernemingsraden kunnen een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op de werkvloer.

Nu voeren deze partijen weinig activiteiten uit om openheid te creëren, terwijl een gebrek hieraan zorgt voor uitval van werknemers.

Dit blijkt uit het vandaag uitgekomen onderzoek ‘Psychische diversiteit op het werk’ van Samen Sterk zonder Stigma. Om vakbonden en ondernemingsraden te helpen met het leveren van een bijdrage zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld.

Ziekteverzuim

Één op de zes werknemers heeft een psychische aandoening, zoals een angststoornis, depressie, burn-out of borderline. Vaak durven mensen hier niet voor uit te komen op het werk vanwege angst voor vooroordelen en discriminatie.

Als gevolg weten leidinggevenden niet waar ze rekening mee moeten houden. Dit werkt ziekteverzuim in de hand en is een bedreiging voor de duurzame inzetbaarheid van de werknemer. 

Vergroten van kennis en bewustwording

Voor het eerst hebben respondenten uit verschillende ondernemingsraden en vakbonden nagedacht over hun rol in het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen. Ze zijn van mening zijn dat ze ‘iets moeten’ met het onderwerp.

Mogelijkheden ziet men in het vergroten van kennis en bewustwording. Door zelf informatie te verschaffen binnen de organisatie, maar ook door medewerkers en werkgevers te informeren en te trainen in gespreksvaardigheden.

Wet- en regelgeving kan worden gebruikt om het onderwerp op de agenda te zetten en er zijn een scala aan stimulerende maatregelen genoemd die vakbonden en ondernemingsraden kunnen invoeren. Met als doel: een inclusieve organisatie, lager ziekteverzuim en behoud van werk voor mensen met een psychische aandoening.

Praktische handvatten

Samen Sterk zonder Stigma heeft naar aanleiding van het onderzoek praktische handvatten gemaakt voor ondernemingsraden en voor vakbonden om met het thema aan de slag te gaan.

In de checklist voor ondernemingsraden staan bijvoorbeeld tips voor het invliegen van een gesprek met de bestuurder en er is een overzicht van welke ‘haakjes’ de CAO kan bieden.

De factsheet voor vakbonden zorg voor een duidelijk overzicht van de feiten en heldere acties. Zo is te zien via welke wet- en regelgeving men invloed kan uitoefenen om stigmatisering aan te pakken.

Doe er wat mee, want zoals een van de respondenten het verwoordt: “verzuim door vooroordelen en een onveilige cultuur is ontoelaatbaar.” ­­

Lees ook: “Ze is een collega, geen gevalletje angst”

Deel dit artikel