BG_bird2100% onafhankelijk
Duurzame InzetbaarheidSER stuurt brief aan informateur Zalm over belang preventie

SER stuurt brief aan informateur Zalm over belang preventie

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Namens een groot aantal personen en organisaties heeft de SER in een brief aan informateur Gerrit Zalm verzocht om in het regeerakkoord een plaats in te ruimen voor preventie.

Grote gezondheidsverschillen

De komende jaren stijgt de levensverwachting verder en zullen er meer chronisch zieke mensen en medewerkers zijn.

De sociaal-economische gezondheidsverschillen tussen burgers blijven groot en hardnekkig. De kosten voor de zorg zullen zonder extra maatregelen verder toenemen. Preventie is hierbij essentieel; mensen blijven langer gezond en preventie kan voorkomen dat de last van een eenmaal ingetreden ziekte erger wordt.

De SER benoemt in haar schrijven een aantal voordelen van preventie:

  • minder verschillen in gezondheid
  • een hogere leeftijdsverwachting
  • minder zware zorg
  • lagere kosten voor burgers, werknemers en werkgevers
  • een meer duurzame inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt
  • een betere start voor alle kinderen

Op het vlak van preventie gebeurt al veel binnen het bedrijfsleven en de samenleving. Voorbeelden zijn de inzet op arbeidsomstandigheden en gezondheid in bedrijven, het nationaal programma Alles is Gezondheid, Gezonde Scholen, innovatieve projecten bij gemeenten en bedrijfsleven, en onderzoek in de Nationale Wetenschapsagenda.

Van nazorg naar voorzorg

De SER en betrokken partijen willen samen met overheid de komende tijd preventie de noodzakelijke impuls geven.

Specifiek voor de arbeidsmarkt geldt de aandacht voor duurzame inzetbaarheid, mede als onderdeel van een breder beleid gericht op preventie van uitval, met oog voor verschillen in belastbaarheid tussen beroepen en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Een omslag van nazorg naar voorzorg is niet zomaar geregeld in het regeerakkoord. De SER verzoekt aan de informateur om samen met het nieuwe kabinet in gesprek te gaan over de vraag hoe zij de inzet voor preventie voor gezondheid de komende tijd kunnen versterken.

De betrokken partijen zijn o.a.: GGZ Nederland, PO-Raad, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Raad voor Volksgezondheid, VO-raad, Zorgverzekeraars Nederland, MEE, Sociaal Werk Nederland.

Deel dit artikel