Home Tags Re-integratie

Tag: Re-integratie

Tien kenmerken waar u een goede bedrijfsarts aan herkent

Een goede bedrijfsarts is goud waard bij het verkorten en terugdringen van het verzuim.

Verrassing in vakantieperiode, uitleg privacy en verzuim stelt teleur

Midden in de vakantieperiode op Arboportaal een uitleg van een aantal stakeholders over verzuim en privacy...

Loondoorbetaling bij ziekte: wordt MKB het kind van de rekening?

In het nieuwe regeerakkoord staat dat voor kleine ondernemers dat loondoorbetaling bij ziekte wordt beperkt tot één jaar. Is dat eigenlijk wel een goed idee?

NVAB: overleg over privacy zieke werknemer met Autoriteit Persoonsgegevens

Kunnen werkgever en werknemer nog wel een gesprek voeren over re-integratie zonder tussenkomst van de bedrijfsarts?
privacy arbeidsverhouding

Geheime gespreksopnamen: 1-0 voor de werknemer?

Steeds meer werknemers nemen stiekem een gesprek op met hun mobiele telefoon.

En nou is het genoeg!

De Autoriteit Persoonsgegevens hanteert een te strakke interpretatie van de Wet bescherming Persoonsgegevens en beperkt de werkgever op gruwelijke wijze bij de begeleiding van verzuim.

De werkgever mag wel betalen, maar niet meer sturen

Brief aan minister Asscher van casemanager Jurgen van der Baan over de morele verantwoordelijkheid die de overheid heeft tegenover de werkgevers.

Verzuim door de bril van waardetoevoeging (deel 2)

Bij verzuim is een waardestroom te zien waarin verbeteringen van het proces en van de persoon kunnen plaatsvinden. Waar zit nu de toegevoegde waarde?

Het geheim van GGZ Noord Holland Noord over inzetbaarheid

Vernets Marieke Schurink in gesprek met één van de winnaars van de Vernet Health Ranking