BG_bird2100% onafhankelijk
ArboTien kenmerken waar u een goede bedrijfsarts aan herkent

Tien kenmerken waar u een goede bedrijfsarts aan herkent

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

De nieuwe Arbowet van 2017 geeft de bedrijfsarts een duidelijkere rol voor werkgevers en  werknemers. De bedrijfsarts heeft een aantal verplichte taken. De meest bekende is het adviseren over verzuimgevallen.

Daarnaast heeft hij een adviesrol bij preventie in een organisatie. Een goede bedrijfsarts is goud waard bij het verkorten en terugdringen van het verzuim. Het is dus daarom handig waar je een goede bedrijfsarts aan herkent. De volgende tien kenmerken helpen hierbij.

1. De bedrijfsarts staat ervoor open om te kijken of jullie bij elkaar passen

De bedrijfsarts is een onafhankelijke gecertificeerde arts en werkt niet in dienst van u als werkgever, ondanks dat u hem of haar wel zelf inhuurt.

In het contract met de arbodienst is opgenomen welke taken een werkgever van de bedrijfsarts kan verwachten. Dit neemt niet weg dat het voor een goede samenwerking belangrijk is om wensen en behoeften ook nog persoonlijk met de bedrijfsarts te bespreken.

Kom erachter of jullie een klik hebben als persoon, maar ook of er een klik is met de organisatie, de cultuur en de medewerkers. Heeft de bedrijfsarts bijvoorbeeld kennis van de sector, bedrijfsgrootte en het soort medewerkers (leeftijd, opleidingsniveau)?

2. De bedrijfsarts werkt volgens het kader uit de Wet verbetering Poortwachter

Bij lang verzuim zijn werkgever en medewerker wettelijk verplicht zich te houden aan het stappenplan uit de Wet verbetering Poortwachter (WvP). U als werkgever bent verantwoordelijk dat alle stappen worden gevolgd en dat alles op een juiste manier wordt gedocumenteerd. De bedrijfsarts is formeel slechts uw adviseur.

U spreekt een concreet verzuimprotocol af, zodat u weet wanneer u wat van hem of haar mag verwachten, maar het blijven adviezen. Blijf dus ook zeker zelf nadenken. De consequenties zijn namelijk voor u als werkgever, wanneer u achteraf erachter komt dat de bedrijfsarts zich onvoldoende heeft verdiept in de medewerker, in uw organisatie of als hij de spelregels van de WvP niet goed volgt. Vraag daarom altijd of de bedrijfsarts zich strikt aan de WvP houdt. Het komt namelijk nog helaas te vaak voor dat de bedrijfsarts niet helemaal weet hoe dit werkt.

3. De bedrijfsarts heeft kennis van alle juridische regels en procedures

En behalve dat de bedrijfsarts kennis heeft van het medische domein en van de Wet verbetering Poortwachter, is het belangrijk dat hij kennis van zaken heeft over alle juridische regels en procedures rondom het verzuim.

Hij moet kennis hebben van de WGA, schadelast, richtlijnen hoe te handelen bij specifieke verzuimoorzaken, UWV-proof dossieropbouw en specifieke wetgeving in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht.

Ook hier geldt een wirwar aan regels waarmee u als werkgever vrijwel nooit te maken hebt, maar die u wel echt de hoofdprijs kunnen kosten als ze niet goed worden opgevolgd.

4. De bedrijfsarts geeft advies

De nieuwe Arbowet verschuift de taken van de bedrijfsarts van verzuimbegeleiding naar advisering, om nog meer een onafhankelijke situatie te creëren. Met andere woorden, om niet teveel beïnvloed te worden door de werkgever en de wens om de verzuimkosten zo laag mogelijk te houden. Natuurlijk blijft dit belangrijk, maar het mag nooit ten koste van de medewerker en zijn gezondheid gaan.

Het is daarom wel belangrijk dat de bedrijfsarts u ook echt van advies voorziet. Ziet hij mogelijkheden om het verzuim terug te dringen of te verkorten? Het gaat u alleen maar helpen bij het voeren van een goed gezondheidsbeleid als de bedrijfsarts deze adviserende rol goed pakt.

5. De bedrijfsarts werkt proactief samen met uw casemanager

Door de verschuiving van verzuimbegeleiding naar advisering, neemt de casemanager van de werkgever een groot deel van de verzuimbegeleiding op zich. De bedrijfsarts deelt uiteraard geen medische bevindingen uit de spreekkamer, maar denkt wel actief mee met werkgever en werknemer bij de beoordeling van de mogelijkheden die de medewerker nog wél heeft. Door hierover proactief met uw casemanager te overleggen, kan deze effectief aan de slag met de re-integratie.

6. De bedrijfsarts bezoekt en kent uw organisatie

Wanneer de bedrijfsarts terugkerende signalen ontvangt van medewerkers over verzuimrisico’s, mag hij werkplekken bezoeken om zelf het risico in te schatten. En dat moet hij zeker doen, want als hij beter weet hoe de organisatie in elkaar zit, welk soort werk er is, wat alternatieve werkzaamheden zijn, kan hij echt beter adviseren.

Daarnaast kan hij u, met wat hij op de werkvloer ziet, adviseren over deze risico’s. U krijgt dan concrete adviezen om deze risico’s te beperken.

7. Is de bedrijfsarts professioneel empathisch?

Enerzijds wilt u een bedrijfsarts die professioneel is en op basis van de klachten kan inschatten van de mogelijkheden zijn voor deze medewerker. Anderzijds wilt dat uw medewerkers de bedrijfsarts vertrouwen en zich gehoord voelen in hun klachten.

Elk persoon is uniek en heeft een eigen aanpak nodig. Daarom is het belangrijk dat de bedrijfsarts handelt op basis van zijn medische kennis, zonder het gevoel van de medewerker uit het oog te verliezen. Vaak wordt dit ‘warm zakelijk’ genoemd.

8. Richt de bedrijfsarts zich op mogelijkheden?

Een goede bedrijfsarts komt achter de beperkingen van de medewerker en kan hierdoor goed inschatten wat de mogelijkheden zijn. Het gaat er dus niet alleen om wat de medewerker niet kan, maar juist wat hij nog wél kan.

Vanuit de mogelijkheden creëer je namelijk een positieve insteek om de re-integratie te bevorderen. Al in het kennismakingsgesprek wilt u van de bedrijfsarts horen hoe hij dit bij andere klanten doet.

9. Stelt de bedrijfsarts meerdere afspraken voor met uw zieke medewerker?

U wilt geen bedrijfsarts die een medewerker (deels) arbeidsongeschikt verklaart en de volgende afspraak over zes weken automatisch plant. De kans dat er in de tussentijd veel gebeurd aan re-integratie is dan klein.

U mag echt een concreet herstelplan met kleine stapjes verwachten én dat de bedrijfsarts dit herstel tussentijds even telefonisch met de medewerker en soms ook zijn leidinggevende monitort. Een goede bedrijfsarts zit er dus proactief bovenop en is doorlopend bereikbaar voor medewerker en leidinggevende.

10. De bedrijfsarts deelt nooit medische informatie met u als werkgever

De bedrijfsarts heeft geheimhoudingsplicht en mag nooit sociale, medische en privégegevens delen van de medewerker. Niet met de casemanager (tenzij deze werkt onder taakdelegatie van de bedrijfsarts) en niet aan de werkgever. Hij mag dus wel delen wat de beperkingen en mogelijkheden zijn binnen het werk en wat de verwachting is van de re-integratie.

Bron: HR Navigator, dé online vergelijkingssite van HR diensten.

Deel dit artikel

Meer van deze auteur?

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?