BG_bird2100% onafhankelijk
HRMTwee derde van vrouwen in het mkb wordt slechter betaald dan mannen

Twee derde van vrouwen in het mkb wordt slechter betaald dan mannen

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2023, wordt er wereldwijd stilgestaan bij de rechten van de vrouw. Hoewel er vooruitgang is geboekt, zijn er nog steeds grote verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.

Van de 50 meest voorkomende beroepen in het mkb worden vrouwen gemiddeld in slechts 7 beroepen beter betaald dan mannen.

Dat blijkt uit onderzoek van Van Spaendonck Groep, waar maandelijks 1,3 miljoen geanonimiseerde loonstroken in het mkb zijn geanalyseerd.

In 32 van deze beroepen worden vrouwen gemiddeld slechter betaald dan mannen. In 11 van de 50 beroepen is er geen significant verschil in beloning.

Vrouwenberoepen

In de top 10 meest voorkomende beroepen worden vrouwen gemiddeld alleen beter betaald wanneer ze doktersassistent of pedagogisch medewerker zijn. Dit zijn ook direct beroepen waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn. ‘Vrouwenberoepen’ worden echter gemiddeld minder betaald dan beroepen waar juist (bijna) alleen mannen werken.

Opvallend is dat vrouwen in sommige branches wel in het voordeel zijn. Zo verdienen vrouwen in de hoveniersbranche en de jeugdzorg meer dan mannen.

Daarentegen verdienen vrouwen die onder de tandartsassistenten-cao vallen of werkzaam zijn in de reisbranche minder dan hun mannelijke collega’s.

Vaker parttime

Dat vrouwen regelmatig minder verdienen, komt deels doordat vrouwen vaker parttime werken dan mannen. Het daarmee samenhangende verschil in werkervaring speelt ook een rol.

De procentuele verschillen tussen de gemiddelde lonen van mannen en vrouwen lopen sterk op naarmate de medewerkers ouder zijn. Met name in de leeftijdsgroep van 54 tot 59 jaar is het gemiddelde verschil groot: 22,25 procent. Dit valt deels te verklaren door verschillen in werkervaring en functies.

Vrouwen in de leeftijdsgroep van 22 tot 27 jaar verdienen gemiddeld 5,23 procent minder. Daar speelt een factor als werkervaring een minder grote rol.

Een oorzaak ligt in het feit dat vrouwen gemiddeld vaker de rol van verzorger op zich nemen bij het krijgen van een kind. Uit de Emancipatiemonitor 2022 van het CBS blijkt dat ruim 39 procent van de vrouwen na de geboorte van hun eerste kind minder ging werken. 5 procent van de vrouwen stopte helemaal met werken. Volgens het onderzoek komt het maar zelden voor dat vaders hun werkuren terugschroeven.

Door initiatieven, zoals de uitbreiding van het partnerverlof en het betaald ouderschapsverlof, wordt de loonkloof hopelijk kleiner voor de jongere generaties. Maar het zal niet alles oplossen.

Loonkloof

Als werkgever is het goed om bewust te zijn van het feit dat er nog steeds een loonkloof bestaat. Werkgevers doen er goed aan om uit te zoeken of dit ook voor hun eigen bedrijf geldt. Door zelf actief te sturen op gelijke beloning kan een ondernemer een steentje bijdragen aan het verkleinen van de kloof.

>>> Lees ook: De salariskloof tussen mannen en vrouwen
>>> Meer artikelen over Vrouw en Werk 

Deel dit artikel

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?