BG_bird2100% onafhankelijk
VerzuimVakantiedagen bij ziekte: wat zijn ze waard?

Vakantiedagen bij ziekte: wat zijn ze waard?

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

Werknemers bouwen over ieder jaar waarin zij recht hebben op loon, vakantiedagen op. Over die opgenomen vakantiedagen heeft een werknemer recht op 100 procent loon, mits zijn tegoed aan vakantiedagen toereikend is.

Tot zover duidelijk. Maar wat is nu de situatie als een werknemer ziek is en een vakantiedag opneemt? En hoe zit het als een werknemer, na twee jaar ziekte, uit dienst treedt? Heeft hij dan over de dan nog uit te betalen, openstaande, niet genoten vakantiedagen recht op 70 procent of 100 procent loon?

Ziek

Een paar jaar geleden moest de kantonrechter Rotterdam oordelen in een geschil waarin werkgever en werknemer van mening verschilden over de vraag of bij het einde van de arbeidsovereenkomst de vakantiedagen nou moesten worden afgerekend tegen 70 of 100 procent. De werkgever stelde het eerste, de werknemer uiteraard het laatste.

Nadat de werknemer ruim twee jaar ziek is geweest, zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst op met toestemming van het UWV. De werkgever betaalt 70 procent van het loon uit over de vakantiedagen, omdat hij over het tweede ziektejaar gehouden is 70 procent loon te betalen. Hij redeneert dat daarom ook de vakantiedagen die zijn opgebouwd in dat tweede jaar voor 70 procent betaald moeten worden.

Daar gaat de werknemer niet mee akkoord. Die stelt dat hij recht heeft op 100 procent loon over de nog openstaande vakantiedagen.

Heersend

De rechter is het met de werknemer eens en verwijst naar Europese rechtspraak. De werknemer moet tijdens vakantie qua beloning in een situatie worden gebracht vergelijkbaar met de situatie tijdens een gewerkte periode. De werknemer heeft daarom recht op uitbetaling van haar vakantiedagen tegen haar volledige, laatstgenoten loon. 100 procent dus.

Deze uitspraak van de kantonrechter Rotterdam wordt sindsdien als heersende leer gezien in de civiele rechtspraak.

Tegoed

Onlangs moest ook de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, oordelen over de vraag of niet-genoten vakantiedagen bij ontslag moeten worden vergoed tegen 70 of tegen 100 procent.

Een werknemer met een gedeeltelijke WAO-uitkering meldt zich ziek en ontvangt gedurende het tweede ziektejaar 70 procent van het loon. De WAO-uitkering mag op het loon in mindering worden gebracht. In het tweede ziektejaar van de werknemer gaat zijn werkgever failliet. Het UWV betaalt vervolgens het nog openstaande tegoed aan vakantiedagen over een periode van een jaar. Dat doet het UWV op basis van 70 procent van het dagloon.

Bezwaar

De werknemer is het hier niet mee eens, tekent bezwaar, beroep en vervolgens hoger beroep aan. In het hoger beroep oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat de werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst op grond van Europese regels gehouden zou zijn geweest om 100 procent van het loon te betalen over de niet opgenomen vakantiedagen. Net zoals de kantonrechter in Rotterdam besloot.

Daarom is volgens de Centrale Raad van Beroep het UWV dan ook verplicht 100 procent loon over de vakantiedagen te betalen.

Gelijke behandeling

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is voor mij geen verrassing. Die uitspraak ligt namelijk volledig in lijn met de Europese regels. Die regels komen erop neer dat er een gelijke behandeling van zieke en niet-zieke werknemers is. Dat geldt dus niet alleen voor werkgevers, maar ook voor het UWV.

 

Deel dit artikel

Pascal Besselinkhttps://www.das.nl/over-das/nieuws/auteur/pascal-besselink/

Pascal Besselink, Senior Jurist Arbeidsrecht en Pensioenrecht bij juridisch dienstverlener DAS.

Meer van deze auteur?

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?