Werving- en selectieorganisatie PageGroup deed onderzoek naar het vertrouwen in de arbeidsmarkt onder werkzoekenden.

Daaruit blijkt dat het vertrouwen in de huidige arbeidsmarkt het laagste punt heeft bereikt sinds 2016.

Binnen drie maanden daalde het vertrouwen in de huidige arbeidsmarkt met 26 procent naar 50 procent.

Ook de positiviteit met betrekking tot de arbeidsmarkt in het komende half jaar vertoonde een daling van 16 procent.

Dat een economische crisis voor de deur staat blijkt uit het feit dat bijna 140.000 bedrijven overheidssteun hebben aangevraagd om loonkosten te kunnen blijven betalen. Toch blijft er onzekerheid over baanbehoud. Een derde van de werkende mensen is bang om binnen zes tot twaalf maanden hun baan te verliezen.

Veranderd eisenpakket bij nieuwe baan

Toch denkt 59 procent van de werkzoekenden binnen drie maanden een baan te vinden, dat is een opmerkelijk gegeven, gezien het feit dat het vertrouwen in de arbeidsmarkt en economie sterk is afgenomen.

Joost Fortuin, Senior Managing Director van PageGroup Nederland vertelt: ”We zien een grote verschuiving als het gaat om het accepteren van andere arbeidsvoorwaarden bij een nieuwe baan, in vergelijking met de periode voordat het COVID-19 virus zijn intrede deed in Nederland. Het aantal werkzoekenden dat arbeidsvoorwaarden zou accepteren die afwijken van hun oorspronkelijke eisenpakket is meer dan verdubbeld naar 70 procent”.

Dat een ruime meerderheid van de werkzoekenden verwacht binnen drie maanden een baan te vinden, gaat volgens Fortuin mogelijk gepaard met het bijstellen van het eisenpakket.

Op die manier verloopt de onderhandeling makkelijker en passen meer vacatures binnen het zoekplaatje, wat de kans op het vinden van een nieuwe baan moet vergroten.

Beter salaris minder belangrijk dan werk-privé balans

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat 88 procent van de werkzoekenden aangeeft de werk-privé balans belangrijk te vinden bij een nieuwe baan.

Fortuin vertelt dat flexibiliteit daarin een steeds belangrijker thema is binnen werving en selectie; zowel voor werkgevers als werknemers.

Fortuin licht toe: ”Thuiswerken stond voor de COVID-19 crisis nog veel meer in de kinderschoenen. Doordat miljoenen mensen vanwege gezondheidsmaatregelen al maandenlang vanuit huis kunnen en moeten werken, is gebleken dat er bij werkgevers veel mogelijk is, al zij het in een situatie waarin werkgevers vaak weinig keus hadden”.

Thuiswerken wordt niet alleen door werknemers als prettig ervaren. ”We horen van verschillende werkgevers dat zij flexibeler zijn geworden als het gaat om de locatie waar mensen werken en de tijden waarop ze dat doen, omdat ze hebben ervaren dat het eigenlijk beter werkt dan gedacht. Dit is het moment om veranderingen met betrekking tot flexibiliteit door te voeren, ook om een aantrekkelijke werkgever te zijn in de toekomst.”