Een vertrouwensband tussen collega’s is de grootste succesfactor in het bedrijfsleven.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat meer dan driekwart van de werknemers het goed kan vinden met een collega, zoals blijkt uit cijfers van Jobbird.com.

Dit in tegenstelling tot 8 procent van de respondenten die helemaal geen goede band of zelfs ruzie heeft met één of meerdere collega’s.

Vriendschap op het werk

Volgens experts zijn goede verhoudingen allesbepalend en daarom zouden mensen op het werk veel meer tijd aan elkaar moeten besteden.

Van de werknemers die het goed met collega’s kunnen vinden, geeft 56 procent aan niet bevriend met ze te zijn. Uit de cijfers van Jobbird blijkt dat 35 procent hun collega’s wel als vrienden ziet.

Volgens Jobbird kan vriendschap op het werk ook risicovol zijn als het misgaat en ontaard in een conflict.

Vertrouwen is goed voor de winst

Verstandhoudingen tussen collega’s onderling en tussen werknemers en werkgevers zijn van grote invloed op de productiviteit, want vertrouwen is goed voor de winst (Stephen Covey).

Uit diverse onderzoeken blijkt hoe belangrijk wederzijds vertrouwen is voor de productiviteit van een bedrijf. bedrijven waar veel vertrouwen heerst, presteren 288 procent beter presteerden dan de rest van de markt.

Werkgevers zijn zich niet of onvoldoende bewust van het belang van gezonde werkrelaties. Behalve een lagere productiviteit kunnen slechte werkrelaties ook leiden tot verzuim bij werknemers en dat brengt hoge kosten met zich mee voor de werkgever.

Lees ook de artikelen van Peter Nientied over Vertrouwen in organisaties:
Deel 1 – Angst versus vertrouwen in organisaties
Deel 2 – Vertrouwen en zelfvertrouwen