Werkstress is een veelvoorkomend probleem dat de productiviteit en het welzijn van werknemers kan beïnvloeden.

In de huidige tijd, waarin hybride en thuiswerken steeds populairder worden, is het belangrijk om niet de verbinding en sociaal contact uit het oog te verliezen. Deze aspecten spelen namelijk een essentiële rol bij het tegengaan van werkstress.

Hoogleraar en Chief Health Officer bij Arbo Unie Willem van Rhenen benadrukt het belang van verbinding en steun vanuit werkgever en collega’s. Hij stelt dat werknemers die zich verbonden voelen, positiever hun werk beleven en minder stress ervaren. Het is daarom van groot belang om scherp te zijn op de rol van verbinding bij het voorkomen en aanpakken van werkstress.

Werkstress bij hybride en thuiswerken

Veel mensen werken tegenwoordig vanuit huis of in een hybride werkomgeving. Hoewel dit veel voordelen met zich kan meebrengen, zoals meer autonomie en hogere productiviteit, brengt het ook uitdagingen met zich mee. Een van deze uitdagingen is het wegvallen van de sociale factor.

Doordat werknemers minder fysiek contact hebben met collega’s, kan het gevoel van verbondenheid verminderen. Dit kan leiden tot een verhoogde ervaring van stress, omdat werknemers het gevoel hebben er alleen voor te staan.

Het is daarom belangrijk om de sociale factor niet te onderschatten en voldoende aandacht te besteden aan verbinding en sociaal contact, vooral in een hybride of thuiswerkomgeving.

>>> Lees ook: Hoe connectie ons gelukkiger maakt, zowel privé als op het werk

Verbetering van de beleving van werk

Vaak wordt gedacht dat werkstress ontstaat door een te hoge werkdruk. Echter, volgens Van Rhenen wordt stress meestal veroorzaakt doordat er iets ontbreekt.

Het aanpakken van werkdruk door meer mensen aan te nemen heeft niet altijd een positief effect op hoe werknemers de werkdruk ervaren. Het is belangrijk om ook naar sociale factoren en de beleving van het werk te kijken.

Gelukkig is het mogelijk om de beleving van werk positief te beïnvloeden. Het geven van complimenten, het tonen van waardering en het bieden van begrip en perspectief kunnen effectieve manieren zijn om de beleving van werk te verbeteren.

Daarnaast kunnen werknemers zelf ook een actieve rol spelen door onderlinge verbinding te zoeken, zoals samen sporten of een lunchwandeling maken.

Het belang van zingeving in het werk

Een belangrijk aspect dat kan bijdragen aan werkstress is het gebrek aan zingeving in het werk. Vooral jongeren hebben hier vaak mee te maken. Ze zijn op zoek naar werk dat aansluit bij hun idealen en waarden, maar vinden dit vaak niet terug in hun huidige baan. Dit verschil tussen wat ze graag willen en wat ze daadwerkelijk doen, kan leiden tot stress en uiteindelijk uitputting.

Het is daarom belangrijk dat werknemers zich regelmatig afvragen of ze nog blij zijn met wat ze doen en of hun werk aansluit bij hun waarden en idealen.

Werkstress als voorportaal voor ernstigere klachten

Het is van groot belang om werkstress tijdig aan te pakken, omdat het een voorportaal kan zijn voor ernstigere klachten zoals depressies, angsten en burn-outs.

Stress is een signaal dat aangeeft dat er iets mis is. Als de stress chronisch wordt, kan het leiden tot ernstigere klachten en langdurig verzuim.

Daarom is het belangrijk om proactief te zijn en werkstress serieus te nemen. Het regelmatig hebben van sociaal contact en het bespreken van stress met collega’s en leidinggevenden kan veel opleveren en voorkomen dat stress zich opstapelt.

Het belang van hybride werken voor het welzijn van werknemers

Hybride werken heeft zo zijn uitdagingen zoals je hierboven hebt kunnen lezen maar kan ook bijdragen aan een betere werk-privébalans en dus aan het welzijn van werknemers.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat het toepassen van een hybride werkmodel leidt tot gezondere werknemers en minder werkgerelateerde stress.

Hybride werken biedt werknemers de mogelijkheid om meer controle te hebben over hun werkdag en door tijdwinst die ze boeken, meer tijd te besteden aan ontspanning en persoonlijke activiteiten die bijdragen aan het welzijn.

Verbeterde productiviteit bij hybride werken

Een ander voordeel van hybride werken is dat veel werknemers ervaren dat ze productiever zijn dan voorheen doordat ze minder werkgerelateerde stress ervaren en meer tijd overhouden om te ontspannen na het werk.

Dit heeft een positief effect op de geestelijke gezondheid. Er is meer tijd voor familie en vrienden, sporten en ontspanning, wat allemaal bijdraagt aan een betere geestelijke gezondheid.

Beweging, slaap en gezonde eetgewoonten bij hybride werken

Hybride werken stimuleert ook een gezondere levensstijl bij werknemers. Uit onderzoek blijkt dat werknemers die hybride werken meer lichaamsbeweging krijgen en langer slapen. Ze hebben meer tijd om te bewegen, zoals wandelen, hardlopen en krachttraining.

Daarnaast hebben ze meer tijd om gezonde maaltijden te bereiden, met verse groenten en fruit. Deze gezondere levensstijl heeft geleid tot gewichtsverlies bij een aanzienlijk aantal werknemers. Het is belangrijk om deze positieve effecten van hybride werken te erkennen en te stimuleren.

>>> Lees ook: de verstrekkende gevolgen van slaaptekort

Conclusie

Het aanpakken van werkstress en het bevorderen van het welzijn van werknemers vereist aandacht voor verbinding, sociaal contact en zingeving in het werk. Vooral in een hybride of thuiswerkomgeving is het belangrijk om de sociale factor niet uit het oog te verliezen.
Werknemers die zich verbonden voelen en sociaal contact hebben, ervaren minder stress en beleven hun werk positiever.

Daarnaast kan hybride werken bijdragen aan een betere werk-privébalans, productiviteit en geestelijke gezondheid. Het stimuleert een gezondere levensstijl met meer beweging, slaap en gezonde eetgewoonten.

Door hier aandacht aan te besteden, kunnen werkgevers en werknemers samen werken aan het verminderen van werkstress en het bevorderen van het welzijn op de werkvloer.