BG_bird2100% onafhankelijk
HRMHoe connectie en verbinding ons gelukkiger maakt, zowel privé als op het...

Hoe connectie en verbinding ons gelukkiger maakt, zowel privé als op het werk

Heel vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen werkgeluk en ‘normaal’ geluk in je privéleven. Maar kunnen we beide juist niet beter combineren?

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

Wat maakt jou gelukkig? Waar gaan je ogen van stralen? Gebeurt dit voornamelijk in je privéleven of vaker op het werk?

Heel vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen werkgeluk en ‘normaal’ geluk in je privéleven. Maar kunnen we beide juist niet beter combineren? Bestaat er wel een onderscheid tussen geluk op werk en geluk in je privéleven? Want kijken we naar verschillende onderzoeken die ingaan op wat ons gelukkig maakt als mens, zijn juist deze aspecten ook heel goed te vinden binnen het werk.

Waarom een onderscheid maken tussen geluk op werk en geluk in het leven als het eigenlijk gewoon een aanvulling op elkaar is?

Laten we eens de onderzoeken onder de loep nemen en kijken of datgene waar we gelukkig van worden, zowel in je privéleven als op het werk te vinden is.

Wij willen als mens connectie

Multiscope onderzocht in opdracht van Stayokay of wij Nederlanders nog wel openstaan voor een spontaan gesprek (face to face). Op sociale media zijn we elkaar namelijk massaal aan het liken en volgen en zoeken we regelmatig de interactie op met onbekenden.

In het dagelijkse leven lijken we echter steeds minder in staat om een praatje aan te knopen. Uit het onderzoek van Multiscope blijkt dat slechts een derde van de millennials regelmatig een spontaan gesprek heeft met een onbekende. 

Verrassend genoeg is er wel grote behoefte aan spontane gesprekken. Zo geeft 82 procent aan het leuk te vinden om een praatje te maken met een onbekende. Ook denkt ruim 90 procent dat het goed zou zijn voor onze samenleving, omdat dit zorgt voor meer wederzijds begrip en connectie. Ook zou het eenzaamheid tegengaan en 84 procent denkt zelfs dat het ons gelukkiger zou maken. 

Voeren we ook echt spontane gesprekken?

Ondanks dat uit bovenstaande percentages blijkt dat we spontane gesprekken belangrijk en zelfs noodzakelijk vinden, spiegelen deze percentages niet de werkelijkheid.

Slechts iets meer dan de helft van de ondervraagden (56 procent) heeft regelmatig een spontaan gesprek met een onbekende en onder millennials is dit zelfs maar 32 procent. 

De reden om geen gesprek aan te knopen, is dat 20 procent bang is voor een ongemakkelijke situatie en een derde van de ondervraagden vindt het lastig om zo’n gesprek te beginnen.

Ook denken we dat onze medemens niet openstaat voor een spontaan gesprek, terwijl uit het onderzoek blijkt dat we hier juist wel voor open staan. Zo zou 90 procent van de ondervraagden het niet erg vinden wanneer iemand spontaan een gesprek met hem of haar aanknoopt en 80 procent zou dit zelfs leuk vinden.

Behoefte aan echte verbinding

Stichting Stayokay heeft de opdracht voor dit onderzoek gegeven, omdat ze hiermee positief bij wil dragen aan meer contact tussen mensen. Dit staat sinds jaar en dag centraal in hun bedrijfsvoering: de hostels zijn zo ingericht dat ze uitnodigen tot contact. Hun bar en restaurant ‘The 5th’ is open voor zowel gasten als voor de buurtbewoners, en ook werknemers worden zich bewust gemaakt van hun verbindende rol.

“Tijdens het reizen is een praatje zo makkelijk gemaakt en dat geeft positieve energie. Dat praatje zou zich niet moeten beperken tot de vakantie, want iedereen wordt blij van echt contact. Door hier bewust mee om te gaan, proberen we ons steentje bij te dragen aan meer contact tussen mensen. Want die behoefte aan echte verbinding is nu relevanter dan ooit”, zegt Marijke Schreiner, algemeen directeur van Stayokay.

Hoe zit het met de verbinding op de werkvloer?

Dat we echte verbinding willen en connectie nodig hebben om onszelf significant en gelukkig te voelen, dat is inmiddels wel duidelijk. Maar is dit alleen in een privésituatie of uit zich dit op dezelfde manier op het werk?

Uit het onderzoek van Protime onder 1.019 werknemers, blijkt dat een goede sfeer op de werkvloer de hele organisatie ten goede komt. 

Werknemers worden hierdoor positiever, gelukkiger en daardoor vaak productiever, wat weer een positief effect heeft op het bedrijfssucces. Mede daarom wordt er meer aandacht geschonken aan de bedrijfscultuur en onderlinge verhoudingen. Want ondanks dat we steeds vaker op afstand en flexibel werken en collega’s elkaar minder vaak zien, hoeft dit niet per se de verbinding en connectie in de weg te staan.

Sterker nog, 64 procent van de Nederlandse werknemers zegt vriendschappelijke relaties te hebben met collega’s en persoonlijke dingen met hen te bespreken. 12 procent rekent bepaalde collega’s zelfs tot de hechte vriendenkring en heeft een duurzame relatie opgebouwd in het privéleven.

Niet iedereen zoekt verbinding op de werkvloer

Maar niet iedereen ontwikkelt vriendschappen op de werkvloer. 17 procent van de respondenten zegt de band met collega’s het liefst puur zakelijk te houden. De gesprekken gaan vrijwel alleen over werkgerelateerde zaken. Een klein deel van werkend Nederland is nog afstandelijker. 6 procent spreekt zelden met collega’s.

Zijn deze werknemers minder gelukkig? Zoeken zij op een andere manier verbinding en connectie met de medemens? Die vragen kunnen we dan weer niet beantwoorden.

Vriendschappelijke relaties op de werkvloer verbeteren de prestaties van werknemers aanzienlijk

Volgens Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland, is het stimuleren van vriendschappelijke relaties wel belangrijk voor je organisatie en de doelstellingen.

Hij geeft aan dat uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat vriendschappelijke relaties op de werkvloer de prestaties van werknemers aanzienlijk verbeteren. Zo zou het goed zijn voor de creativiteit, effectiviteit en de betrokkenheid.

Bovendien zorgt kameraadschap ervoor dat mensen bereid zijn om dingen te doen voor een ander, zonder tegenprestatie.

Verbinding en connectie zorgen voor mindere productiviteit

Ondanks dat er veel en positief wordt geschreven over connectie en verbinding op de werkvloer, is het wel belangrijk om hier goede grenzen aan te stellen. Want gestoord worden door collega’s, ook al is het een vriend of is het een spontaan gesprek, blijkt een van de grootste stoorzenders te zijn binnen de productiviteit. 

Zo schreven we al eerder in het artikel “productiviteit nauwelijks onderwerp van gesprek in organisaties” dat uit onderzoek blijkt dat 32 procent van de werknemers één tot vijf keer op een dag wordt gestoord door collega’s. 24 procent wordt zes tot tien keer per dag gestoord en 21 procent zelfs meer dan tien keer. Door dit soort onderbrekingen – hoe kort ook – verliezen werknemers hun concentratie, wat voor een verlaagde productiviteit zorgt.

De tegenstrijdigheid van verbinding en connectie op het werk

Enerzijds geven de onderzoeken aan dat vriendschappelijke relaties op het werk bijdragen aan de bedrijfsresultaten en de productiviteit. Anderzijds zien we dat het storen door collega’s tijdens het werk juist een negatieve invloed heeft op de productiviteit.

Nu kunnen we natuurlijk zeggen: maar je stoort je collega niet omdat je een vriendschappelijke relatie hebt. En dat er echt alleen maar gekletst wordt op het moment dat het kan. Maar dit is een utopie en ook uit eigen ervaring kunnen we zeggen dat collega’s elkaar gewoon storen. Hoe vriendschappelijk de relatie ook is, wanneer je uit je concentratie wordt gehaald, gaat je productiviteit omlaag.

Daarom is het belangrijk om van beide kanten bewust te zijn. Je wil een goede sfeer en onderlinge vriendschappelijke relaties, maar je wil ook dat je werknemers rustig en geconcentreerd kunnen werken zonder continue afleiding.

Goede afspraken maken over wanneer je bijvoorbeeld in een focus-modus zit, draagt al heel erg bij aan het geconcentreerd kunnen werken zonder gestoord te worden. En juist dit draagt ook weer bij aan de vriendschappelijke relatie op het werk. Want heb je respect voor elkaar en voor elkaars momenten, dan versterkt dit alleen maar de connectie en de verbinding.

Onboarding van nieuwe werknemers

Precies om bovenstaande redenen is het zo belangrijk om nieuwe werknemers niet alleen in kennis en faciliteiten te ‘onboarden’, maar juist ook binnen het teamgevoel en de onderlinge relaties.

Geef nieuwe werknemers het gevoel dat ze erbij horen en dat andere (en zijzelf) verbinding en connectie willen maken. Laat ze zien en voelen dat de werksfeer goed is en dat zij hier nu onderdeel van zijn.

Dit helpt om nieuwe werknemers binnen te houden, want dat dit belangrijk is, blijkt ook uit het interview met Bea Aarnoutse, managing director van PROOF. Volgens haar gaat een derde van de nieuwe werknemers in de eerste zes maanden weer op zoek naar een nieuwe baan. En 23 procent verlaat de organisatie alweer binnen een jaar.

Werkgevers besteden veel tijd en aandacht aan het binnenhalen van nieuwe mensen, maar vervolgens verdwijnt een kwart dus weer na korte tijd. Volgens Monsterboard Blog geeft 15 procent van de vertrekkende werknemers aan dat dit komt door een slechte onboarding.

Wat dan een goede en slechte onboarding is, daar gaan we een andere keer op door!

Deel dit artikel

Cindy Stechweij

Redacteur BG magazine

Meer van deze auteur?

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?