Een lopend revalidatietraject lijkt voor UWV per definitie een opmaat tot herstel te zijn.