Maar liefst 42 procent van de Nederlandse bedrijven heeft geen ontwikkeld beleid op diversiteit en inclusiviteit. Vooral binnen het MKB is het onderwerp niet top-of-mind.

Dat blijkt uit het Future of Work Report waarvan Monsterboard (onderdeel van Monster Global) nieuwe resultaten deelt.

Wereldwijd is etnische diversiteit een hot topic, maar het onderzoek toont aan dat Nederland ondergemiddeld scoort.

Internationaal geeft 37 procent van de werkgevers aan geen beleid te hebben op diversiteit. Werkgevers lijken zich wel te realiseren dat dit beter moet.

Helft bedrijven wereldwijd werkt wel aan strategie

Diversiteit en inclusiviteit (D&I) vormen al langere tijd een belangrijke prioriteit voor werkgevers wereldwijd, maar sociale rechtvaardigheidsbewegingen hebben initiatieven in 2020 in een stroomversnelling gebracht.

Kandidaten en werknemers van vandaag hebben hoge verwachtingen over diversiteit en inclusiviteit. Dit dwingt organisaties tot het maken van eerlijke evaluaties en updates van hun beleid.

Jort Wassenaar, Managing Director Monsterboard Nederland: “Nederlandse bedrijven kunnen hier niet alleen flinke stappen zetten, ook zullen ze moeten inspelen op de verwachtingen van kandidaten. Als je goed personeel wilt vinden en houden, kun je het ontwikkelen van een goed diversiteitsbeleid niet langer negeren of uitstellen.”

Het goede nieuws is gelukkig dat bijna de helft van de bedrijven wereldwijd wel werkt aan een strategie op D&I. Ongeveer 1 op de 3 werkgevers in Duitsland, Zweden en Nederland is de wervingsstrategieën aan het actualiseren, in vergelijking met meer dan 1 op de 2 in de VS en Canada. Bij het ontwikkelen van zo’n strategie, ligt de focus in eerste instantie op gender, gevolgd door leeftijd en etniciteit.

De drie belangrijkste prioriteiten op het gebied van inclusiviteit zijn:

1) Personeelsontwikkeling 42 procent
2) Gendergelijkheid in salarissen 40 procent
3) Het opbouwen van een divers personeelsbestand 34 procent

Gender Gap onder hoge inkomens nog altijd groot in Nederland

Wereldwijd geeft 40 procent van de werkgevers aan wel prioriteit aan loongelijkheid tussen mannen en vrouwen, en het is een prioriteit voor een derde van de werkgevers in het algemeen.

In Nederland is de Gender Gap nog altijd groot, met name als het gaat om de hogere inkomens.

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Vrouwen zijn het met de volgende stelling minder eens dan mannen: “Binnen mijn bedrijf ervaar ik een inclusieve werkomgeving.” Ook hechten vrouwen meer waarde aan employee training (ter bevordering van inclusiviteit) en het hebben van een inclusieve werkomgeving dan mannen.

De wensen ten aanzien van werk zijn voor werknemers ook veranderd sinds corona. De vijf belangrijkste behoeften in werk zijn voor alle geslachten hetzelfde, maar vrouwen willen nu nog meer dan mannen aandacht voor flexibel werken, salarisbescherming, gezondheidsbeleid en werken op afstand. Vrouwen voelen zich tijdens de Covid pandemie mentaal en emotioneel minder gesteund door werkgevers dan mannen.

>>> Lees ons dossier over diversiteit