Recent onderzoek van Regus, laat zien dat 43 procent van de werknemers wereldwijd liever werkt voor bedrijven die een strategie hebben op het gebied van goede doelen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Als deze professionals de keuze zouden hebben tussen twee vergelijkbare banen, kiezen zij eerder voor een organisatie die kan aantonen een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Aantrekkelijke werkgever

Verder geeft bijna de helft van de respondenten aan het belangrijk te vinden dat een werkgever zich bezighoudt met goede doelen.

Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen blijkt een belangrijk criterium te zijn bij de keuze voor een werkgever.

Bedrijven die hebben aangetoond dat ze zich inzetten voor een betere samenleving zijn aantrekkelijker voor toptalent en hebben ook geen probleem om dat te behouden.

Belangrijkste bevindingen van het onderzoek

  • Een derde van de respondenten geeft aan zich zelf te willen inzetten voor de goede doelen waaraan het  bedrijf een bijdrage levert.
  • 41 procent waardeert initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar 29 procent geeft aan dat ze vinden dat hier onvoldoende informatie over wordt gegeven.
  • Een kwart zou graag meer informatie willen over goede doelen- en MVO-initiatieven van andere teams binnen het bedrijf.
  • Een groot deel van de respondenten vindt dat bedrijven in hun sector zich meer zouden moeten bezighouden met MVO (40 procent) en donaties (37 procent).

Aan het onderzoek hebben bijna 40.000 mensen deelgenomen.

Ook interessant: MVO als integraal onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket