BG_bird2100% onafhankelijk
HRM Balans tussen werk en privé als arbeidsvoorwaarde - deel 3

Balans tussen werk en privé als arbeidsvoorwaarde – deel 3

MVO als integraal onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

Hoe zorg je ervoor dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderdeel wordt van het arbeidsvoorwaardenpakket?

In dit deel 3 laat ik u onder meer zien hoe u een nieuwe arbeidsvoorwaarde ontwikkelt en hoe u ervoor zorgt dat dit een integraal onderdeel wordt van het totale arbeidsvoorwaardenpakket.

Een arbeidsvoorwaarde heeft het beste rendement als deze goed aansluit bij de organisatie en de medewerkers. Daarom is het van belang veel aandacht te schenken aan hun wensen en verwachtingen.

Een nieuwe arbeidsvoorwaarde ontwikkelen, doet u het beste stapsgewijs:

 1. Inventariseer welke arbeidsvoorwaarden er al zijn.
 2. Structureer en groepeer deze per onderdeel. Zo wordt het voor medewerkers inzichtelijk wat er allemaal is geregeld.
 3. Is er een visie op het (in brede zin!) belonen van medewerkers? Geef dan per regeling aan hoe dit bijdraagt aan deze visie. Het is belangrijk dat medewerkers hun arbeidsvoorwaardenpakket als één geheel ervaren en de relevantie van de diverse onderdelen zien.
 4. Definieer de nieuwe arbeidsvoorwaarde: wat is het doel, wat is de relatie met de visie en hoe past het in het totaalplaatje? Een goed voorbeeld is het verminderen van de CO2 uitstoot en het streven naar een klimaatneutrale (werk)omgeving.
 5. U zet een projectgroep op, waarin alle stakeholders worden vertegenwoordigd:
  a. Welke stakeholders zijn betrokken en wat is hun belang?
  b. Hoe kunnen deze worden vertegenwoordigd in de projectgroep?
 6. De projectgroep ontwikkelt de nieuwe arbeidsvoorwaarde.
 7. HR berekent de investering versus opbrengst.
 8. Inventariseer wat nodig is voor implementatie van systemen, training, administratie en communicatie.
 9. Bepaal de succesfactoren voor evaluatie.
 10. Implementatie: betrek zoveel mogelijk stakeholders die zijn vertegenwoordigd in de projectgroep.

Case 1: ABN-AMRO

De ‘Kill-a-watt’ campagne bij ABN-AMRO was niet gerelateerd aan arbeidsvoorwaarden, maar had heel goed als zodanig ingepast kunnen worden in het arbeidsvoorwaardenpakket als bijdrage aan de samenleving (MVO).

Het ging hier om een project van Group Sustainable Development en Group Real Estate and Facility Management, samen met adviseurs van Global Action Plan.

Deze pilot beperkte zich tot een aantal verdiepingen van het hoofdkantoor en had als doel het energieverbruik zoveel mogelijk te verminderen door gemakkelijk te verwezenlijken (gedrags-)veranderingen via medewerkerbetrokkenheid.

De belangrijkste elementen op een rij:

 • vertrouwen in de visie dat een klimaatneutrale werkomgeving mogelijk is en dat een medewerker daar essentieel aan wil en kan bijdragen.
 • Directe feedback op de reductie van het energieverbruik aan alle betrokken medewerkers om de gedragsverandering te internaliseren.
 • Het werken per verdieping versterkt het gevoel van verbondenheid en teamwork. Mensen kunnen hun eigen bijdrage herkennen en zien het effect van de gezamenlijke inspanning.
 • Het project wordt per verdieping getrokken door een netwerk van collega’s (peer-to-peer approach). Zij worden gedurende het gehele proces gecoached door externe experts. Vervolgens coachen zij de overige collega’s.

De financiële resultaten van de pilot zelf zijn beperkt, doordat een korte periode is gemeten en slechts drie verdiepingen hebben meegedaan. Worden de resultaten echter geëxtrapoleerd, dan zou dat jaarlijks een aanzienlijke besparing op de energiekosten opleveren (20 procent).

Een aantal resultaten:

 • het aantal deelnemers dat energie probeert te besparen is gestegen (ook privé).
 • De meeste deelnemers vonden het een belangrijk initiatief.
 • Het project heeft een positief effect op de teamspirit en geeft het gevoel een herkenbare bijdrage te leveren.
 • De meesten ervaren waardering en betrokkenheid.
 • Er is een uitgebreide lijst gemaakt met mogelijkheden om het energieverbruik verder terug te dringen.

Voor meer informatie over duurzame bedrijfsvoering via medewerkerbetrokkenheid kijk hier: http://www.vanluttervelt.nl/downloads/2013-artikel-medewerker-betrokkenheid.pdf

Case 2: EcoDriving Nederland

EcoDriving Nederland leert mensen een nieuwe rijstijl aan. Dit levert een belangrijke besparing op het brandstofverbruik op. Zowel in de thuissituatie van medewerkers als op de werkplek is dit voordelig.

Er is gemakkelijk 15 tot 22 procent te besparen op het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van personenauto’s. Daarnaast levert EcoDriving Nederland een bijdrage aan de veiligheid van de autogebruikers door een meer ontspannen rijgedrag en een besparing in onderhoud van de auto. Herken hier de MVO-thema’s: veilig (people), schoon (planet) en zuinig (profit)!

Met behulp van mobiele rijstijlsimulatoren worden groepstrainingen gegeven aan de medewerkers. Hierbij leert én lacht men met elkaar, waardoor het geleerde met plezier wordt opgepakt.

Na afloop ontvangt men een uitgekiend pakket van implementatie (monitoring, feedback, incentives, etc.). Zo wordt het geleerde nieuwe gedrag ook geïnternaliseerd in de dagelijkse praktijk middels het het GO4MVO programma.

Groepsincentives en geregelde feedback op collectief en individueel niveau draagt bij aan het ‘levend’ houden van het geleerde in het licht van de MVO-doelstelling.

De resultaten van Ecodriving voor bedrijven en deelnemers zijn:

 • Een meetbare bijdrage leveren aan een schoner milieu.
 • Kostenbesparing door een lager brandstofverbruik en lagere onderhoudskosten aan de auto.
 • Verbetering van de verkeersveiligheid door ontspannen rijgedrag (minder ziekteverzuim en ongevallen).
 • Meetbare klimaatdoelstelling voor de jaarrapportages.

U ziet het, MVO en arbeidsvoorwaarden gaan hand in hand. Duurzaamheid loont voor het bedrijf én beloont de medewerker.

Deel 1 – Balans tussen werk en privé als arbeidsvoorwaarde
Deel 2 – Balans tussen werk en privé als arbeidsvoorwaarde

Deel dit artikel

Danielle van der Horst
Danielle van der Horst

Danielle van der Horst is Principal Assistant Payroll & Benefits at NATO Communications and Information Agency (NCI Agency).

Meer van deze auteur?

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

 • Elke maand een nieuwe HR masterclass
 • Online feedback sessies met HR-experts
 • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?