BG_bird2100% onafhankelijk
Arbo Arbodienstverlening in de zorg, eigen regie of toch ontzorgen?

Arbodienstverlening in de zorg, eigen regie of toch ontzorgen?

Als je niet oppast, rijd je in de zorg al snel een scheve schaats!

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

“Met alleen een bedrijfsarts redden we het prima!”, een uitspraak die vergelijkingssite HR Navigator vooral bij zorgorganisaties veelvuldig hoort als het gaat over de arbo-inkoopvraag.

Maar is dat eigenlijk wel verstandig? Veel zorginstellingen kiezen vanuit visie of financieel oogpunt vaak voor deze vorm van eigen regie. Maar goede arbozorg is veel meer dan verzuimspreekuren door een bedrijfsarts.

De juiste arbodienstverlener levert grote en meetbare meerwaarde op door een goede mix van verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid.

Zelf zorgen voor medewerkers

Zorgorganisaties willen met alle goede bedoelingen zelf voor hun medewerkers zorgen en tegelijk graag zelf de regie hebben over hun verzuim”, vertelt Marco de Zeeuw, adviseur bij HR Navigator.

In de praktijk zie je volgens De Zeeuw dat er vaak onduidelijkheid bestaat over wie er verantwoordelijk is en de regie neemt namens de werkgever. En niet zelden wordt deze belegd bij een leidinggevende of zelfs het nu zo populaire ‘zelfsturende team’. Het probleem daarbij is dat je als werkgever niet mag vragen naar oorzaak en achtergrond van het verzuim. Het is aan de bedrijfsarts om dit uit te vragen en er zijn of haar conclusies over de arbeidsongeschiktheid uit te trekken, plus advies te geven over herstel en re-integratie.

Je rijdt echt een scheve schaats als je niet oppast

“In de praktijk weet je als leidinggevende of collega natuurlijk best vaak wat er speelt. Als je zelf ook nog eens medicus bent, dan ga je daar al snel conclusies aan verbinden. Op dat moment ga je dus feitelijk op de stoel van de bedrijfsarts zitten. En dat is domweg niet toegestaan”, aldus De Zeeuw. “Als je dan – uit budgettaire overweging of omdat je zelf wel weet wat goed is voor je medewerker – iemand soms maandenlang niet naar de bedrijfsarts stuurt, dan rijd je echt een scheve schaats als je niet oppast!”

Lastige materie

Een ander knelpunt in de praktijk: het opbouwen van een dossier blijkt lastige materie, waarbij de kennis van een expert geen overbodige luxe is.

Hoe is bijvoorbeeld de privacy gewaarborgd? Wat te doen bij klachten of de vraag voor een second opinion? Hoe werkt het UWV? Zeker met de huidige aanscherping van de privacyregels kun je je afvragen of het veelgebruikte gedragsmodel in de zorg zijn langste tijd niet heeft gehad. Wat kan en mag ik vragen, vastleggen, doorgeven aan derden? Het is echt een complex verhaal geworden.

Eigen regie of toch ontzorgen

De eigen regie-trend van de laatste jaren is zeker met de recente bezuinigingsrondes in de zorg niet afgenomen. De neiging naar zelforganiserende teams en snijden in de kosten leidt in de zorg opvallend vaak tot het alleen maar inhuren van de bedrijfsarts en laat de verzuimregie in de lijn.

De verzuimcijfers in de zorg nemen weer toe

“Dit lijkt natuurlijk aantrekkelijk, maar het tegendeel is waar”, constateert De Zeeuw. “We zien de verzuimcijfers in de zorg weer toenemen. En zelfs het meest uitgebreide ontzorgende arbopakket valt qua kosten in het niet bij de toegenomen verzuimkosten. De vraag welke arbo-aanpak het beste werkt, is dus een interessante.”

Voorkomen in plaats van genezen

“Arbodienstverlening is meer dan alleen verzuimbegeleiding”, benadrukt De Zeeuw. “Preventie is onderbelicht maar wellicht een krachtiger instrument om de organisatie gezonder te maken.”

Onderdeel van preventie is ‘duurzame inzetbaarheid’: het gericht inzetten van onderzoeken en interventies om te zorgen dat medewerkers gezond en productief de eindstreep halen.

“Veel banen in de zorg zijn fysiek zwaar en stressvol. Daarom is het zeker in deze sector zaak om hier op tijd mee aan de slag te gaan. Hoewel standaardoplossingen niet bestaan, kun je denken aan ander werk of andere werktijden, andere opleidingen/trainingen, er kan van alles. Ook op dit terrein kan de juiste arbodienst veel betekenen: die heeft als geen ander de data in huis om een professionele risico-analyse te maken over oorzaken van arbeidsuitval binnen jouw organisatie.”

De Zeeuw concludeer dat het loont om na te denken over deze vragen:

  • Wat zijn de belangrijkste verzuimissues?
  • Wat kan, mag en wil ik zelf doen (en wat besteed je uit)?
  • Besteed ik voldoende aandacht aan het voorkomen van uitval en het duurzaam inzetbaar houden van je medewerkers?

HR Navigator is een onafhankelijke vergelijkingssite die jaarlijks meer dan 500 werkgevers ondersteunt in de zoektocht naar de best passende arbodienst.

Dit artikel werd ook geplaatst op Vernet, het kennisnetwerk in de zorgsector.

 

Deel dit artikel

Meer van deze auteur?

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?