BG_bird2100% onafhankelijk
ArboWelke regeling kies ik bij mijn arbobeleid: een vangnetregeling of maatwerkregeling?

Welke regeling kies ik bij mijn arbobeleid: een vangnetregeling of maatwerkregeling?

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Het grote verschil tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling is met wíe u samenwerkt. Bij de maatwerkregeling, de naam zegt het al, kiest u voor maatwerk binnen uw netwerk van samenwerkingspartners.

Het komt nog erg vaak voor dat werkgevers binnen hun arbo- en verzuimbeleid werken met de maatwerkregeling, terwijl dit eigenlijk helemaal niet mag. We nemen u mee in de verschillen tussen deze regelingen.

Het verschil tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling

Zoals gezegd, het grote verschil tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling is met wíe u samenwerkt. Bij de maatwerkregeling kiest u dus voor maatwerk met uw samenwerkingspartners. Dit betekent dat u met toestemming van uw ondernemingsraad zelf besluit bij welke arbodienstverleners u de verschillende activiteiten rondom preventie en verzuimbegeleiding neerlegt. Dit hoeft dus niet bij één partij en het hoeft ook niet per se een gecertificeerde arbodienst te zijn.

Hebt u geen OR, dan mag u deze keuze niet maken. U valt dan automatisch onder de vangnetregeling en bent wettelijk verplicht een arbocontract af te sluiten met een gecertificeerde arbodienst. In beide gevallen moet u als werkgever uiteraard voldoen aan de eisen die worden gesteld in de basisovereenkomst arbodienstverlening. Is er wel een OR, dan moet u haar betrekken bij uw gezondheidsbeleid en bij de keuze voor de nieuwe arbodienst. U mag dan kiezen voor de maatwerkregeling, maar dat hoeft niet.

Wanneer mag u voor de maatwerkregeling gaan?

Een werkgever mag alleen voor de maatwerkregeling gaan, wanneer u kunt voldoen aan twee voorwaarden:

 1. Wanneer de cao (of een vergelijkbare regeling die voor ambtenaren geldt) de maatwerkregeling toestaat.
 2. Wanneer de werkgever met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) hier schriftelijke afspraken over heeft.

Let op! Wanneer u dus voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, heeft u wel een keuze en dan mag u ook kiezen voor de vangnetregeling. Dit kunt u doen wanneer u zeker wilt weten dat alle deskundigheid geleverd wordt en u hoeft maar één partij te contracteren.

Hoe werkt de maatwerkregeling?

Bij de maatwerkregeling neemt de werkgever zelf de regie over de volgende activiteiten en taken:

 • U contracteert één of meer kerndeskundigen of (arbo)dienstverleners. Hierbij werkt u in ieder geval verplicht samen met één bedrijfsarts die de wettelijke arbotaken uitvoert.
 • U beschrijft de werkprocessen en beschikt over ondersteunende voorzieningen en systemen.
 • U regelt de coördinatie tussen werkgever, medewerker en de deskundigen. Hoe u dit invult, mag u zelf weten. Goede samenwerking en communicatie tussen de werkgever, werknemer en gecontracteerde deskundigen is essentieel binnen uw verzuim- en preventiebeleid.

Hoe werkt de vangnetregeling?

Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden om van de maatwerkregeling gebruik te maken, valt u verplicht onder de vangnetregeling. Bij deze regeling wordt u ondersteund door één arbodienst die u ondersteunt bij de arbotaken.

Deze regeling mag alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerde arbodienst en deze arbodienst schakelt de kerndeskundigen in om u als werkgever en uw medewerkers te ondersteunen bij de verplichte kerntaken. Voor PMO’s en de RI&E mag u wel weer zelf kerndeskundigheid elders inkopen.

De verplichte kerntaken

Bij zowel de maatwerk- als de vangnetregeling is het volgens de Arbowet verplicht u deskundig te laten ondersteunen bij in ieder geval de volgende vier kerntaken:

 1. Ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim
 2. Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO of PMO)
 3. Aanstellingskeuringen
 4. Uitvoeren en opstellen van de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De eerste taak moeten door, of in elk geval onder toezicht van, een bedrijfsarts worden uitgevoerd. Het PMO kan ook prima bij een preventiespecialist worden ondergebracht. Ook voor aanstellingskeuringen zijn gespecialiseerde aanbieders in de markt. De RI&E kan ook door een van de andere kerndeskundigen worden uitgevoerd, zoals de arbeidshygiënist, de hoger veiligheidskundige of de arbeids- en organisatiedeskundige.

Vanaf 2018 is de inspectie van SZW de nieuwe Arbowet strenger aan het handhaven. Weet daarom zeker voor welke regeling u in aanmerking komt en werk daarom altijd samen met een of meerdere gecertificeerde samenwerkingspartners.

Deze vraag is beantwoord door HR Navigator, dé online vergelijkingssite van HR diensten.

Deel dit artikel

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

 • Elke maand een nieuwe HR masterclass
 • Online feedback sessies met HR-experts
 • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?