BG_bird2100% onafhankelijk
ArboArbowet 2017: de wijzigingen op een rij

Arbowet 2017: de wijzigingen op een rij

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

Met de komst van de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 is vooral de rol van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker veranderd. Maar ook de rollen van werkgever en werknemer en die van ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) zijn gewijzigd.
Hieronder nog een keer samengevat de wijzigingen van de nieuwe Arbowet en wat dat voor werkgevers betekent.

1. Een basiscontract met een arbodienst is verplicht

Het ‘Basiscontract Arbodienstverlening’ is geïntroduceerd in de nieuwe Arbowet. In dit basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners.

Ook de advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het basiscontract staan. Het blijft natuurlijk mogelijk om méér te doen dan alleen het opstellen van een basiscontract, maar dan moeten er maatwerkafspraken worden gemaakt.

2. Altijd toegang tot de bedrijfsarts

Volgens de nieuwe Arbowet moet de werkgever de werknemer altijd de mogelijkheid geven om de bedrijfsarts te bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in verband met zijn werk. Dit kan bijvoorbeeld met een ‘open spreekuur’.

De regeling hiervoor dient in het basiscontract te staan en de werkgever moet de werknemers hierover informeren. De inhoud van het consult, de aanleiding en de uitkomsten van het consult blijven privé.

3. Recht op second opinion

De werknemer krijgt het recht op een (door de werkgever betaalde) second opinion (het raadplegen van een andere bedrijfsarts) bij de ziekteverzuimbegeleiding, het PAGO, het PMO, de aanstellingskeuring en het gezondheidskundig consult. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er belangrijke argumenten zijn om het niet te doen.

4. Meldingsplicht beroepsziekten en verplichte adequate klachtenregeling

De bedrijfsarts moet vastleggen hoe hij omgaat met de meldingsplicht van beroepsziekten en beschikken over een adequate klachtenregeling waarin staat waar de werknemer terecht kan met eventuele klachten over (de dienstverlening door) de bedrijfsarts en hoe die in te dienen.

5. De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken

De werkgever moet de bedrijfsarts in de gelegenheid stellen desgewenst elke werkplek te kunnen bezoeken om zo beter inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en -belasting.

6. De OR/PvT heeft een belangrijkere rol gekregen

Alle arbodienstverleners – dus niet alleen de bedrijfsarts – werken nauw samen met, en adviseren aan de preventiemedewerker, de OR en/of de PVT (mits van toepassing) van de werkgever.

De werkgever heeft de instemming nodig van de OR/PVT bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als zijn positie in de organisatie.

7. De preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts en de OR of PVT

In het basiscontract moet zijn vastgesteld hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PvT) is geregeld. Zij dienen nauw samen te werken.

8. Inspectie SZW krijgt ruimere sanctiemogelijkheden

Nu het basiscontract arbodienstverlening verplicht is gesteld, kan de werkgever niet langer wachten met actie nemen tot het moment dat er sprake is van verzuim.

Werkgevers dienen het bestaande contract met de bedrijfsarts/arbodienst aan te passen of, als er nog geen contract is, een nieuw contract met de bedrijfsarts of arbodienst op te stellen.

De Inspectiedienst SZW krijgt ruimere sanctiemogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. Dit wil zeggen: zowel werkgevers als bedrijfsartsen en andere arbodienstverleners kunnen een boete krijgen als zij zich niet houden aan de in het basiscontract genoemde afspraken en SZW mag werkgevers zonder ‘basiscontract arbodienstverlening’ beboeten.

Hoe hard is de datum van 1 juli 2017?

Arboportaal zegt hierover het volgende: “Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het bestaande contract of door een nieuw contract af te sluiten. Alle nieuwe contracten moeten direct per 1 juli 2017 voldoen aan de wettelijke vereisten.

Bron: Arbokiezer

Deel dit artikel

Meer van deze auteur?

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?