Bij huiselijk geweld komt veel persoonlijk leed kijken, maar ook het werk kan eronder lijden.