De Wet bescherming klokkenluiders is eind 2022 en begin 2023 aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Is het voor werkgevers nodig om interne regels en beleid aan te passen?