Werkgevers en werknemers die zich meer bewust zijn van het belang van veiligheid in hun bedrijf en die zich actief inzetten voor het voorkomen van ongevallen, arbeidsuitbuiting en andere misstanden.

Dit zijn enkele, belangrijke maatschappelijke effecten die de Inspectie SZW de komende jaren wil bereiken.

Daarom verstevigt de Inspectie het toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk, onder meer door extra medewerkers te werven.

Dat staat in het Meerjarenplan 2019-2022 en het Jaarplan 2019 die op 15 november jl. naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Negatieve trends op de arbeidsmarkt

In het Regeerakkoord is structureel € 50 miljoen extra per jaar vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie SZW. Een versterking die nodig is om tegenwicht te bieden aan negatieve trends op de arbeidsmarkt.

Zo leidt de toenemende krapte op de arbeidsmarkt tot het inhuren van meer buitenlandse arbeidskrachten en het risico van illegaal werkenden. Mensen die kwetsbaar zijn voor onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en soms ook arbeidsuitbuiting, en bereid zijn om lange dagen te maken tegen veel te lage uurlonen.

Toename inspectiedruk

Door de investering van het kabinet zal de komende jaren de inspectiedruk toenemen. Meer bedrijven dan voorheen worden bereikt met interventies.

Ruim de helft van de uitbreiding wordt ingezet op het thema “eerlijk werk” als onderbetaling en uitbuiting. Verder krijgt blootstelling aan gevaarlijke stoffen en arbeidsdiscriminatie meer aandacht. Ook werkt de Inspectie aan het herstellen van de balans tussen inzet op bedrijfsongevallen en preventieve inspecties.

Verbeterde risicoanalyse

De programmering voor de komende vier jaar is gebaseerd op een nieuwe en verbeterde risicoanalyse en omgevingsanalyse. Nieuw is bijvoorbeeld dat het perspectief van burgers ook wordt meegewogen: wat zijn volgens hen de belangrijkste risico’s op de arbeidsmarkt en waar zou de Inspectie moeten optreden?

De Inspectie streeft ernaar de capaciteit en middelen met name in te zetten op de meest risicovolle situaties en bedrijven; werkgevers die willens en wetens de wet overtreden. Dat doet ze samen met met andere overheidsinstanties, brancheorganisaties en vakbonden.