Jazeker! Ondanks dat u als werkgever de bedrijfsarts betaalt, is zijn advies en beoordeling altijd onafhankelijk.

Stel dat de werkgever of de medewerker hieraan twijfelen, dan hebben zij naast een goed gesprek met de bedrijfsarts diverse mogelijkheden: de second opinion van een andere bedrijfsarts, een Deskundigenoordeel (DO) bij UWV, het indienen van een klacht en zelfs het medisch tuchtrecht zijn instrumenten die tot uw beschikking staan.

Formeel gezien is het oordeel van de bedrijfsarts niet leidend. De uitspraken van de bedrijfsarts zijn adviezen. Maar u moet wel goede redenen hebben om van het onderbouwde advies af te wijken. Zoals eerder aangegeven zijn er diverse instrumenten die u kunt inzetten als u twijfelt aan het oordeel van de bedrijfsarts.

Bron: HR Navigator