Bijna de helft van de leiders vindt zichzelf open, coachend en stimulerend. Zij geven veel verantwoordelijkheid en vertrouwen aan hun medewerkers.

Dit blijkt uit de presentatie van het Nationaal Leiderschapsonderzoek 2015. De mensgerichte leiderschapsstijl is daarmee duidelijk favoriet.

Een aantal uitkomsten

  • Leiders geven zichzelf gemiddeld het rapportcijfer 7,6.
  • Medewerkers waarderen hun leiders met het cijfer 6,8 en herkennen de aandacht voor de ‘mens’ binnen de organisatie.
  • 36 procent noemt hun leider mensgericht.
  • Twee derde van de werknemers is tevreden dan wel zeer tevreden over de stijl van leidinggeven. Voor leiders is dat percentage zelfs 85 procent.
  • Slechts een kwart van de leiders verwacht dat hun medewerkers ook buiten werktijd bereikbaar zijn en hun email checken. Leiders blijken hier wel mee worstelen. Ze verwachten dat medewerkers dat uit zichzelf doen ‘indien nodig’, maar benadrukken anderzijds het belang van een goede “work-life balance“.
  • Een meerderheid bij de leiders (58 procent) en werknemers (60 procent) vindt dat er meer vrouwen in leidinggevende posities moeten komen. Het percentage vrouwen in leidinggevende posities is nu 30 procent en moet naar het gewenste percentage van 50 procent. Een opvallend argument is dat hiermee de effectiviteit van het managementteam wordt vergroot.
  • Er blijkt geen steun te zijn voor positieve discriminatie of de invoering van een verplicht quotum. De kwaliteit van de kandidaat moet doorslaggevend zijn.
  • Werknemers vinden vaker dat jonge leiders meer bezig zijn met hun eigen carrière dan met hun mensen.
  • Leiders leggen een verband tussen leiderschapsstijl en leeftijd. Er is sprake van jonge geesten in een oud lichaam en vice versa.

U kunt hier het Nationaal Leiderschapsonderzoek 2015 downloaden.

Het Nationaal Leiderschapsonderzoek is een initiatief van Opleidingsinstituut de Baak, Marketing & PR bureau Winkelman Van Hessen en NRC Q.