Managen is een vak. Een complex vak, maar het negeren van deze complexiteit biedt jammer genoeg geen uitweg. Alleen je gevoel volgen is niet voldoende.