BG_bird2100% onafhankelijk
ArboOntwikkelingen arbeidsgerelateerde zorg juli 2016

Ontwikkelingen arbeidsgerelateerde zorg juli 2016

Een update van de ontwikkelingen binnen de arbeidsgerelateerde zorg

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

Het kabinet heeft dit najaar op de agenda staan om het streven naar kwalitatief betere arbeidsgerelateerde verder uit te gaan werken. Hierbij gaat men gebruik maken van elementen uit de eerder uitgewerkte scenario’s uit het SER-advies.

De belangrijkste knelpunten uit het SER-advies zijn:

  • het tekortschietende vertrouwen in de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts;
  • het onvoldoende herkennen en melden van beroepsziekten;
  • onvoldoende instroom in de opleiding tot bedrijfsarts;
  • de gebrekkige samenwerking tussen de bedrijfsarts;
  • de reguliere zorg en onvoldoende aandacht voor preventie.
  • Ontwikkelingen Arbeidsgerelateerde Zorg

Ontwikkelingen arbeidsgerelateerde zorg

Wijziging Arbowet

De Wijziging van de Arbowet in relatie tot de versterking van de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts (kamerstuk 34.375) zal binnenkort door de kamer worden behandeld.

Privacy werknemer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in april 2016 het document Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemersgepubliceerd. Dit document heeft al veel stof doen opwaaien.

VNO-NCW is bezig de punten te verzamelen die onderbouwen waarom de beleidsregels vanuit de AP in de praktijk onwerkbaar worden. Ze zijn bezig om te kijken in hoeverre er aan de veegwet iets toegevoegd kan worden om te zorgen dat de wetgeving het gesprek tussen leidinggevende en medewerker binnen organisaties meer ondersteunt.

Vervroegde IVA-uitkering

Het zal mogelijk worden voor werkgevers om een vervroegde IVA-uitkering voor hun volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemers aan te vragen. Nadere wetgeving over bovenstaande kwesties volgt.

Langdurig ziekteverzuim binnen het MKB

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 22 juni een convenant gesloten met minister Asscher van SZW. Daarmee moet worden voorkomen dat MKB-bedrijven, als gevolg van onduidelijke informatie, onverwacht te maken krijgen met premiestijgingen bij een ziektegeval.

Afgesproken is dat werkgevers duidelijke informatie krijgen over de manier waarop de premie wordt berekend en de factoren die daarop van invloed zijn. Een van de redenen om het convenant op te stellen, is dat kleine werkgevers weinig te maken krijgen met langdurig zieke werknemers en hierdoor beperkte expertise opdoen in het begeleiden van een langdurig zieke werknemer. Ze krijgen echter wel te maken met een onverwacht grote premiestijging wanneer een dergelijke situatie zich voordoet.

Aantrekken basisartsen herbeoordelingen

Het UWV wil basisartsen aantrekken voor de grote achterstand bij de WGA-herbeoordelingen. Dit heeft geleid tot kamervragen en Minister Asscher heeft op 6 juni 2016 hierop als volgt geantwoord: “Het UWV heeft deze werkwijze op dusdanige wijze georganiseerd dat de kwaliteit van de beoordeling goed gewaarborgd is en deze voldoet aan de interne en externe professionele standaarden. Een basisarts krijgt een opleiding van twee maanden die specifiek gericht is op het doen van WIA-herbeoordelingen. Vanaf de eerste dag van deze opleiding heeft de basisarts contact met de verzekeringsarts die hen later bij het uitvoeren van de herbeoordelingen zal begeleiden. De basisartsen zullen tijdens de opleiding ook meelopen met hun begeleidende verzekeringsartsen, zodat ze kunnen ervaren hoe men de theorie in de praktijk toepast. De intensieve begeleiding en het contrasigneren door de verzekeringsartsen vormen tezamen een goede waarborg voor de kwaliteit van de herbeoordelingen”.

Bron: ICARA

Deel dit artikel

Meer van deze auteur?

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?