Sollicitanten met een psychische aandoening worden vaak niet aangenomen, terwijl ze wel degelijk een toegevoegde waarde kunnen hebben.