Vraag:
Een van onze chauffeurs werd na twee jaar ziekte door UWV als minder dan 35 procent arbeidsongeschikt beoordeeld. Deze werknemer heeft tegen deze beslissing bezwaar aangetekend. Omdat wij (momenteel) geen geschikt werk voor hem hebben, loopt er nu een WW-aanvraag.

Nu is hij binnen vier weken na afloop van de wachttijd opnieuw volledig uitgevallen door geheel andere klachten. Hij heeft geen recht op WW omdat hij door arbeidsongeschiktheid niet kan werken. Wat kunnen wij het beste doen?

Antwoord:
U kunt deze werknemer het beste adviseren om zich te melden bij UWV afdeling AG en daar te vragen om zijn WIA-rechten opnieuw te laten beoordelen.

Omdat hij opnieuw uitgevallen is binnen vier weken na einde van de wachttijd bestaat er, afhankelijk van de uitkomst van de WIA-beoordeling, zonder wachttijd recht op een WGA– of IVA-uitkering.

Ad van Lieshout, L&M advies, www.lenm-advies.nl