Columniste Wilma de Haas over intrensieke en extrensieke motivatie.