Het ziekteverzuim in Nederland blijft een zorgwekkend probleem, ondanks een lichte daling in het afgelopen kwartaal.

Volgens het CBS bedraagt het ziekteverzuim nog altijd 4,8 procent, wat aangeeft dat er nog veel ruimte is voor verbetering.

Vooral in het MKB, waar de werkdruk vaak hoog is en het personeelstekort groot, is het belangrijk om te investeren in preventie en goed verzuimbeleid.

Het project Loondoorbetaling bij Ziekte, een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW, heeft als doel ondernemers bewust te maken van deze problematiek en hen te informeren over de mogelijkheden op het gebied van preventie en re-integratie.

De impact van psychische klachten op het ziekteverzuim

Een punt van zorg bij het ziekteverzuim is met name de toename van psychische klachten, vooral onder jonge medewerkers.

Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat maar liefst 1 op de 4 medewerkers tussen de 18 en 34 jaar kampt met burn-outklachten. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor het welzijn van deze medewerkers, maar ook voor de werkvloer.

Steeds vaker worden psychische klachten zichtbaar op de werkvloer en leiden ze tot langdurig verzuim. Het is daarom essentieel dat werkgevers in gesprek blijven met hun medewerkers over werkdruk en welzijn.

Het belang van open communicatie en ondersteuning

Een open communicatie tussen werkgevers en medewerkers is van groot belang om ziekteverzuim te voorkomen. Werkgevers kunnen waardevolle ondersteuning bieden door regelmatig met medewerkers in gesprek te gaan en te vragen naar hun behoeften en eventuele problemen. Dit gesprek kan ook plaatsvinden met een vertrouwenspersoon of bedrijfsarts, zelfs als er nog geen sprake is van een ziekmelding.

Het creëren van een open sfeer, waarin medewerkers zich comfortabel voelen om hun zorgen te uiten, is cruciaal voor het voorkomen van langdurig verzuim.

Poortwachterproof: de rol van verzekeringen bij ziekteverzuim

Om ondernemers te ondersteunen bij de loondoorbetaling bij ziekte, zijn er afspraken gemaakt tussen MKB-Nederland, het ministerie van SZW en het Verbond van Verzekeraars. Hieruit is onder andere de MKB verzuim-ontzorgverzekering (MKB VOV) voortgekomen, die ondernemers financieel beschermt bij ziekteverzuim.

Gecertificeerde professionals nemen de re-integratie- en andere verplichtingen van de ondernemer over, waardoor het proces van loondoorbetaling en re-integratie makkelijker en duidelijker wordt.

Belangrijk om te vermelden is dat als ondernemers de adviezen van deze professionals opvolgen, zij niet meer geconfronteerd kunnen worden met onverwachte loonsancties. Het financiële risico ligt dan bij de verzekeraar.

De stijging van langdurig verzuim vraagt om actie

Hoewel het CBS een lichte daling van het ziekteverzuim constateert, blijft het langdurig verzuim stijgen. Dit blijkt uit cijfers van het UWV en inzetbaarheidsspecialist Robidus. Vooral het aantal werknemers dat langer dan 42 weken ziek thuis zit, is sterk toegenomen. Werkgevers zijn verplicht om een melding te doen bij het UWV als een werknemer na 42 weken nog niet (volledig) aan het werk kan vanwege ziekte.

Daarnaast is ook het aantal WIA-aanvragen gestegen. De WIA is bedoeld voor werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn. Deze ontwikkelingen vragen om actie en benadrukken het belang van preventie en goed verzuimbeleid.

De impact van langdurig verzuim op verschillende leeftijdsgroepen

Uit de cijfers van het UWV blijkt dat met name jonge werknemers en werknemers van 64 jaar en ouder steeds vaker te maken hebben met langdurig verzuim.

Bij werknemers tussen de 25 en 34 jaar is er een opvallende stijging van stressgerelateerde klachten en burn-outs. Deze groep heeft vaak veel verantwoordelijkheden, zowel op zakelijk als op privégebied.

Het is daarom belangrijk dat leidinggevenden en HR-professionals extra aandacht besteden aan de inzetbaarheid van deze werknemers. Het voeren van een open dialoog en het bieden van ondersteuning zijn essentieel om deze werknemers te helpen hun balans te vinden.