We gaan een paar key-medewerkers in dienst nemen, die we niet graag naar onze concurrent zien vertrekken en zijn ons daarom aan het beraden over het opnemen van een concurrentiebeding in de arbeidscontracten. Maar waar moet een concurrentiebeding eigenlijk aan voldoen?