Werkgevers laten grof geld liggen voor hun zwangere medewerksters. Dit blijkt uit een analyse van Robidus onder 24 bedrijven met in totaal 200.000 medewerkers.

Het gaat hierbij om het onvoldoende benutten van vergoedingen die voortvloeien uit de Wet op arbeid en zorg (WAZO) en de Ziektewet (ZW) voor zwangere vrouwen. Hierdoor lopen werkgevers per medewerkster vaak duizenden euro’s mis.

Loondoorbetaling

Een zwangere medewerkster heeft recht op loondoorbetaling tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. Een werkgever kan de kosten van dit verlof declareren bij UWV.

De cijfers van Robidus laten echter zien dat werkgevers 10 procent van hun WAZO-rechten onbenut laten. De gemiddelde duur van een WAZO-uitkering is bijna 80 dagen, dit kan dus om behoorlijk wat geld gaan.

Ziek tijdens zwangerschap

Voor medewerksters die ziek worden als gevolg van hun zwangerschap, kunnen werkgevers op basis van de ZW 29a, de kosten hiervoor declareren bij UWV.

De cijfers laten in dit geval zien dat werkgevers 30 procent van het geld dat ze via dit artikel kunnen declareren, laten liggen. Het gemiddelde verzuimpercentage van zwangere vrouwen is 55 procent. De gemiddelde duur van het verzuim is bijna 60 dagen.

Werkgevers hebben zich volgens Robidus onvoldoende verdiept in de materie rondom de zwangerschap. Als gevolg hiervan zijn ze zich er vaak niet van bewust dat zij de verzuimkosten terug kunnen krijgen, met onnodige kosten als gevolg.

Bron: Robidus