De strijd om personeel zet zich in alle hevigheid voort, nu een krapper wordende arbeidsmarkt het invullen van vacatures steeds lastiger maakt.

Bestaande medewerkers binden én hen met het oog op de toekomst inzetbaar houden, krijgt bij organisaties dan ook steeds meer prioriteit.

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van HR Trends 2018-2019, het grootste jaarlijkse onderzoek onder HR-professionals dat Berenschot uitvoert in samenwerking met Performa en Talentsoft.

Toename vacatures

Het aantal organisaties dat problemen ervaart om specifieke vacatures ingevuld te krijgen, blijft stijgen: inmiddels betreft dit 71 procent (2017: 56 procent). Voor volgend jaar wordt een verdere toename verwacht.

Ook is het voor het merendeel (60 procent) van de organisaties een probleem om bestaand personeel vast te houden. Dat is 10 procent meer dan in 2017. Deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bemoeilijken het voor de HR-functie om haar voornaamste rol – zorg dragen voor voldoende en toegerust menselijk kapitaal om bedrijfsdoelen te realiseren – uit te voeren.

Techniek koploper wervingsproblemen

Gevraagd naar de mate waarin wervingsproblemen worden ervaren per functiegroep, geeft 58 procent aan regelmatig of vaak moeite te hebben met het werven van technisch personeel.

Ten opzichte van 2017 stijgt bij alle functiegroepen het aantal respondenten dat moeite heeft om bepaalde vacatures te vervullen. Gemiddeld is er sprake van een stijging met 6 procent-punt. De functiegroep Juridische Zaken is met een relatieve stijging van 101 procent de sterkste stijger.

In absolute zin blijven Techniek & Onderhoud en ICT de koplopers, gevolgd door Productie & Operations.

Impact op HR-agenda

Uit de top 10 van de belangrijkste beleidsthema’s blijkt dat de HR-agenda de geschetste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt reflecteert. Voor 2018 handhaaft Versterking Arbeidsmarktcommunicatie & Employer Branding zich op nummer 2 en dit beleidsthema stijgt naar verwachting naar de eerste plek in 2019.

Ook andere HR-thema’s rond het behouden en inzetbaar houden van bestaand personeel en/of het succesvol binnenhalen van nieuwe medewerkers, bevinden zich in de top 10.

Werkgevers beseffen volgens Berenschot dat opleidingsfaciliteiten en een passend arbeidsvoorwaardenbeleid niet alleen aangewezen instrumenten zijn om in te spelen op de behoefte van het huidige personeel, maar ook belangrijk zijn voor de profilering van de organisatie bij nieuw aan te nemen medewerkers.

Daarnaast staan de thema’s Duurzame Inzetbaarheid en Strategische Personeelsplanning nog steeds hoog op de HR-agenda.

Employee Experience als nieuw wapen tegen arbeidstekort

In de strijd om het binnenhalen of behouden van personeel voert bijna 60 procent van de respondenten een actief beleid ten aanzien van de Employee Experience: de totale ervaring van een medewerker binnen een organisatie, van eerste contact tot vertrek.

Bij organisaties met meer dan 10.000 werknemers is dit zelfs 85 procent. Van de organisaties die een actief beleid voeren rond Employee Experience ervaart 75 procent problemen bij het ingevuld krijgen van vacatures. De invulling van de Employee Experience verschilt per organisatie en loopt uiteen van persoonlijke ondersteuning (mentoring/buddy’s), talentmanagementprogramma’s tot community tools.

De resultaten van het onderzoek worden op 28 juni gepresenteerd tijdens het HR Trendcongres.