Vraag:
Een medewerker meldt zich pas ziek na afwezigheid van een week. Per welke datum meld ik hem ziek?

Antwoord:
Van belang is te achterhalen waarom de ziekmelding te laat gebeurt. Als dat is omdat iemand het even vergeten was, dan zou je kunnen overwegen het loon over de niet gewerkte periode in te houden en de ziekmelding pas te registreren vanaf de melding.

Ligt iemand echter in coma in het ziekenhuis, dan ligt het voor de hand die eerdere datum te hanteren, ook al wordt dat pas later doorgegeven.

Jeroen van der Werf, jurist, VOORRECHT