Besteed niet alleen voldoende aandacht aan het re-integratietraject, maar wees ook kritisch op de verzuimbegeleiding van je arbodienstverlener.