Werkgevers moeten zich voldoende inspannen om werknemers een veilige werkomgeving te bieden, anders dreigen strafrechtelijke maatregelen.