BG_bird2100% onafhankelijk
HRMCoronavirus: update financiële maatregelingen voor werkgevers, werknemers en zzp'ers

Coronavirus: update financiële maatregelingen voor werkgevers, werknemers en zzp’ers

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

De snelle uitbraak van het coronavirus veroorzaakt een wereldwijde zorgwekkende gezondheidscrisis. Overheden nemen maatregelen om de snelheid van de verspreiding van het virus te verminderen en daardoor meer slachtoffers te voorkomen.

De invloed van het virus op de samenleving is inmiddels enorm. Het dagelijkse leven van particulieren wordt zwaar geraakt en er wordt ook een aanzienlijke commerciële impact gevoeld.

Hieronder de nieuwe maatregelen voor werknemers en zzp’ers op een rij. Deze gelden voor alle bedrijven, groot en klein en ook deels voor zzp-ers.

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 besloten de beleidsregel ontheffing werktijdverkorting 2004 in te trekken en daarvoor een nieuwe ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud, ook wel “Overbruggingsregeling” genoemd, in te stellen.

Het doel van de Overbruggingsregeling is behoud van banen en werkgelegenheid en doorbetaling van salaris.

Wat houdt de Overbruggingsregeling in?

Werkgevers die te maken hebben met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 20 procent kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90 procent van de loonsom.

Dit betekent dus dat de werkgever niet volledig wordt gecompenseerd, maar ook een eigen verantwoordelijkheid behoudt. De periode van drie maanden kan eenmalig worden verlengd.

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80 procent van het bedrag) verstrekken.

Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Op basis van nacalculatie wordt de definitieve compensatie vastgesteld. Afhankelijk van dat resultaat volgt een nabetaling of moet je als werkgever terugbetalen.

Hoe werkt die compensatie?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90 procent van de loonsom.

Hieronder een paar voorbeelden hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • als 100 procent van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90 procent van de loonsom van een werkgever;
 • als 50 procent van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45 procent van de loonsom van een werkgever;
 • als 25 procent van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5 procent van de loonsom van de werkgever.

Let op! Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming, is een accountantsverklaring vereist. Welke omvang is nog niet bekend!

Welke aanvullende voorwaarden gelden voor de Overbruggingsregeling?

Er gelden twee aanvullende voorwaarden:

 1. De werkgever mag geen ontslag aanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen (a-grond) gedurende de periode waarover de compensatie wordt ontvangen.
 2. Werkgevers betalen het loon aan de betrokken werknemers volledig (100 procent) door.
  Het vergt nog nadere uitwerking, maar zoals ik het nu interpreteer, betekent het dat:

  • een tijdelijk contract niet verlengd hoeft te worden zonder dat dit gevolgen heeft voor de Overbruggingsregeling;
  • verlenging mag wel, ook zonder dat dit gevolgen heeft voor de compensatie;
  • een proeftijdontslag mogelijk is zonder verlies van de compensatie, maar de noodzaak daartoe lijkt alleen wel te zijn weggenomen;
  • ontslagen op andere gronden zijn nog steeds mogelijk.

Voor wie geldt de Overbruggingsregeling?

De Overbruggingsregeling geldt voor alle bedrijven (ook uitzendbureaus).

Voor welke werknemers geldt de Overbruggingsregeling?

Voor vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract, voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten in dienst houden.

Vanaf wanneer geldt de Overbruggingsregeling?

Vanaf 1 maart 2020, dus met terugwerkende kracht

Waar kan ik de Overbruggingsregeling aanvragen?

Dit gebeurt bij het UWV, maar hoe dit er precies uitziet zal op korte termijn duidelijk worden.

Wat gebeurt er met ingediende aanvragen voor Werktijdverkorting?

Deze reeds ingediende aanvragen worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de Overbruggingsregeling. Het kan zijn dat aanvullende informatie wordt opgevraagd door de behandelaar.

Wat gebeurt er met reeds verleende ontheffingen?

De ontheffing voor reeds verleende ontheffingen blijft in stand. Deze geldt voor de afgegeven periode (maximaal zes weken), maar een verlenging is niet meer mogelijk. Bij een verlenging moet een werkgever gebruik maken van de Overbruggingsregeling.

Zijn er nog andere maatregelen?

Ja, de premiedifferentiatie voor de WW-uitkering die vanaf 1 januari 2020 geldt, zal worden aangepast voor het criterium dat ziet op 30 procent overwerken. De uitwerking daarvan volgt zo spoedig mogelijk.

Ook het vereiste om een schriftelijke arbeidsovereenkomst te hebben om de lage WW-premie te mogen afdragen wordt uitgesteld tot 1 juli 2020.

Hoe zien de maatregelen voor ZZP’ers eruit?

Naast de grotere ondernemingen worden ook de zzp-ers geraakt door het corona-virus. Daarom heeft het kabinet ook voor deze groep een aantal maatregelen getroffen.

Zzp-ers kunnen voor een periode van drie maanden een aanvulling krijgen voor het levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Dit is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.

Daarvoor gelden versoepelde voorwaarden:

 • geen partner- en vermogenstoets
 • geen toets op levensvatbaarheid

Geen terugbetalingsplicht

Het streven is om binnen vier weken voor een periode van maximaal drie maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud te bieden.

De hoogte van de compensatie van de zzp-ers is afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling, maar bedraagt maximaal € 1.500 netto per maand. De regeling wordt nog nader uitgewerkt en dus nog officieel ingevoerd.

Heb je als werkgever behoefte aan snelle, duidelijke en vooral praktische antwoorden op vragen over de consequenties van het coronavirus voor jouw onderneming? DVAN advocaten hebben de corona helpdesk opgezet met specialisten uit diverse rechtsgebieden.


Thijs van Liempd is advocaat bij DVAN advocaten. 

Deel dit artikel

Thijs van Liempdhttp://www.dvan.nl/nl/

Thijs van Liempd, advocaat bij DVAN. Zijn expertise is o.a. arbeid, medezeggenschap en pensioen.

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

 • Elke maand een nieuwe HR masterclass
 • Online feedback sessies met HR-experts
 • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?