Vraag:
Mag ik het dienstverband slapend houden na 104-weken ziekte, zodat ik geen transitievergoeding hoef te betalen?

Antwoord:
Even opfrissen. Een werknemer die twee jaar of langer in dienst is bij een werkgever heeft recht op een transitievergoeding. De hoogte daarvan zal ik niet bespreken.

Voor een zieke werknemer heeft de wetgever geen uitzondering gemaakt. Is aan de “twee-jaren” eis voldaan, dan heeft de werknemer nog steeds recht op een transitievergoeding.

Veel werkgevers storen zich eraan dat zij nadat zij 104-weken het loon van een zieke werknemer hebben doorbetaald, ook nog eens een transitievergoeding moeten betalen. Door deze irritatie wordt naar wegen gezocht om deze regeling te omzeilen.

Een oplossing die in de rechtspraak voorbij is gekomen is het “slapend” houden van het dienstverband. Dit betekent dat werkgevers de zieke werknemer in dienst houdt, zonder de verplichting van loondoorbetaling. De arbeidsovereenkomst eindigt in dit geval dus niet.

Voor sommige werknemers levert dit weer irritatie op, omdat zij geen loon ontvangen én geen transitievergoeding als gevolg van het feit dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd.

Ik heb drie gevallen tot nu toe gezien dat een zieke werknemer voor een periode langer dan 104-weken ontbinding bij de rechter verzocht, omdat zij vonden dat zij recht hadden op de transitievergoeding.

In alle gevallen oordeelde de rechter dat de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd is. Sommige rechters vonden het “onfatsoenlijk” om het dienstverband slapend te houden, maar dit leidde niet tot “ernstig verwijtbaar handelen”. Ernstig verwijtbaar handelen is nodig in deze gevallen om de transitievergoeding toe te kunnen kennen, omdat de werknemer om ontbinding verzocht.

Is het nu direct aan te raden om het dienstverband altijd slapend te houden? Dat niet meteen. Het ‘risico’ bestaat namelijk dat de werknemer weer (een beetje) hersteld en dan toegang tot het werk zal claimen, met als gevolg loondoorbetaling. De uiteindelijke afweging verschilt dus per geval.

Thijs van Liempd, advocaat bij DVAN