Vraag:
Heeft een zieke werknemer die weer 50 procent zijn eigen werkzaamheden verricht ook weer recht op 50 procent van zijn oude salaris?

Antwoord:
Het arbeidsrecht kent anders dan de vroegere WAO of huidige WIA geen arbeidsongeschiktheidsklassen. Er zijn maar twee smaken: arbeidsgeschikt en arbeidsongeschikt.

Dit betekent dat bij het deels hervatten van de eigen werkzaamheden het salaris conform de wettelijke (en eventueel de bedrijfsspecifieke) regeling van toepassing blijft: loondoorbetaling gedurende 104 weken met een minimum van 70 procent van het laatste loon, mits dit niet meer is dan het max bruto dagloon (momenteel € 195,– per dag/€ 4.237,– per maand).