Lager opgeleide werknemers zijn gemiddeld genomen gelukkiger met hun werk-privébalans én ze krijgen meer energie van hun werk.

Dat blijkt uit de resultaten van het Beste Werkgeversonderzoek 2014 van Effectory en Intermediair.

Lager onderwijs

Medewerkers met een wo-opleiding zijn het minst tevreden met hun werk-privébalans. Ze waarderen die met een 6,2. Hbo- en mbo-opgeleiden geven gemiddeld een 7,0 en een 7,5 als waarderingscijfer.

Werknemers die lager onderwijs hebben genoten, geven een 7,7 op de stelling ‘Ik ervaar een goede balans tussen werk & privé.

Overwerken

Uit het onderzoek blijkt dat lager opgeleiden een betere werk-privébalans ervaren omdat ze minder werk mee naar huis nemen. Ze doen hun werk op de zaak en de avond is voor henzelf.

Hoogopgeleide kenniswerkers gaan ’s avonds toch nog even hun e-mail wegwerken of denken na over de volgende werkdag. Vroeger werd verwacht dat je overwerkte, tegenwoordig dat je ook ’s avonds je dingen bijhoudt.

Werknemers worden daartoe trouwens ook in staat gesteld door computers, tablets en telefoons die ze van hun werkgever krijgen.

Nieuwe balans zoeken

Volgens Effectory is het geen probleem dat hoger opgeleiden een fors lagere werk-privébalans ervaren, het is zoeken naar een nieuwe balans. Om dat te bereiken kunnen werkgevers het gesprek aangaan en kunnen ze hun medewerkers ondersteunen bij het vinden van een prettiger evenwicht tussen werk en privé.

Als er dingen veranderen in een maatschappij, is er in het begin altijd even frictie, getuige de introductie van de computer. Wie hoor je tegenwoordig nog over een muisarm? Gedurende de tijd hebben mensen daar mee leren omgaan.

Andere resultaten

  • Lager opgeleiden krijgen het meeste energie van hun werk. Op de stelling ‘Mijn werk geeft mij energie’ geven ze gemiddeld een 7,2 als score. Wo-opgeleiden geven gemiddeld een punt lager.
  • Medewerkers met een hoger opleidingsniveau blinken weer uit op andere gebieden. Zo staan ze er meer voor open om andere of nieuwe taken op zich te nemen (wo’ers scoren een 8,3, lager opgeleiden met 7,4 bijna een punt lager).
  • Hoger opgeleiden hebben meer wensen om zichzelf te ontwikkelen. Ook daar is het verschil bijna een heel punt (7,9 in vergelijking met 7,0).

Bron: Effectory