Het is verleidelijk om de QR-code te vragen vanwege de veiligheid op de werkvloer. Als werkgever moet je immers zorgen voor een veilige en gezonde werkplek.