BG_bird2100% onafhankelijk
VerzuimRecht op loon, ook zonder ziekmelding

Recht op loon, ook zonder ziekmelding

Loon met terugwerkende kracht vanaf eerste ziektedag?

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

Het kan voorkomen dat een werknemer aanspraak maakt op loon tijdens ziekte zonder dat hij zich op de eerste ziektedag heeft ziek gemeld. Is er dan nog recht op loon met terugwerkende kracht?

Een taxichauffeur met een oproepcontract voor bepaalde tijd voor minimaal vier en maximaal veertig uur per week werkt na het overlijden van zijn vader in augustus nog slechts incidenteel.

Eind september vindt een gesprek plaats tussen werkgever en werknemer, Daarna gaat de werknemer helemaal niet meer aan het werk.

Enkele maanden daarna, in december, is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afgelopen (en niet verlengd).

De taxichauffeur meldt zich vervolgens met terugwerkende kracht per van augustus ziek bij het UWV. Daarop kent UWV hem een Ziektewetuitkering toe, waarbij uit werd gegaan dat de eerste ziektedag in augustus is geweest.

Recht op loon tijdens ziekte

De taxichauffeur eist vervolgens loon van zijn werkgever over de periode van augustus tot het einde van het dienstverband. Hij heeft immers niet meer gewerkt (en daarom) geen loon gekregen, maar was wel ziek en vorderde uit dien hoofde loon tijdens ziekte.

De werkgever stelt dat er geen sprake kan zijn van recht op loon, omdat de werknemer zich niet zou hebben ziek gemeld.
De kantonrechter wijst de loonvordering als bedoeld in art. 7:629 BW af.

UWV verklaring

De reden van afwijzing is dat er een verklaring ontbreekt van een UWV-deskundige omtrent de verhindering van de werknemer om de bedongen of andere passende arbeid te verrichten.

Maar dit voorschrift geldt volgens lid 2 van die bepaling niet als het overleggen van de verklaring in redelijkheid niet van de werknemer kan worden verlangd.

UWV heeft meerdere keren zo’n verklaring geweigerd af te geven aan de taxichauffeur. Hij was op het moment van aanvragen toch niet meer in dienst bij zijn werkgever?

Toch oordeelt het Gerechtshof dat voor het recht op loon bij arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 7:629 BW in beginsel niet is vereist dat de taxichauffeur een UWV verklaring moet overleggen.

Ziekmelding niet noodzakelijk

Daarmee staat ook vast dat een ziekmelding bij de werkgever niet altijd noodzakelijk is. Uit de medische informatie van de huisarts én psychotherapeute over de werknemer, als ook het feit dat UWV een Ziektewetuitkering heeft toegekend, blijkt dat er wel degelijk sprake was van ziekte met ingang van augustus.

De loonvordering wordt alsnog toegewezen.

Ziekmelding achteraf

Ziekmelding met terugwerkende kracht – en daarmee ook recht op loondoorbetaling met terugwerkende kracht – is onder omstandigheden dus mogelijk.

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als een werknemer op de eerste ziektedag nog niet wist dat hij ziek was, of dat hij om een andere reden niet in de gelegenheid was zich ziek te melden.

Wel dient de werknemer aan te tonen dat hij per die eerdere datum inderdaad ziek is geweest.

Geldige reden!

Bovenstaande brengt uiteraard niet met zich mee, dat een werknemer vanaf nu naar eigen inzichten een moment kan kiezen om zich ziek te melden! In het personeelsreglement zijn vaak voorwaarden opgenomen hoe een ziekmelding dient te verlopen.

Houdt een werknemer zich daar zonder geldige reden niet aan, dan zou een werkgever zich heel goed kunnen beroepen op de stelling: “geen arbeid, geen loon”.

Bron: Gerechtshof Den Haag 22 april 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1294

 

Deel dit artikel

Jeroen van der Werfhttps://www.voorrecht.com/

Mr. Jeroen van der Werf is partner bij Voorrecht en gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Meer van deze auteur?

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?