Vraag:
Wanneer kan ik als werkgever een deskundigenoordeel aanvragen?

Antwoord:
Ingeval van ziekte dienen werkgever en werknemer er beiden alles aan te doen om hervatting in het werk zo snel mogelijk te realiseren.

Soms loopt de re-integratie vast omdat bijvoorbeeld de een vindt dat de ander te weinig actie onderneemt om tot re-integratie te komen of partijen verschillen van mening over de vraag of het aangeboden (eigen) werk al dan niet passend is.

In deze situaties kan zowel de werkgever als de werknemer zich tot UWV wenden met het verzoek om een onafhankelijk deskundigenoordeel, een soort van second opinion dus.

UWV neemt hiervoor ook contact op met de werknemer/werkgever en arbodienst. Na alle gesprekken en het bestuderen van de stukken geven zij het deskundigenoordeel.

De kosten bedragen voor een werknemer € 100,– en voor een werkgever € 400,–.

Jeroen van der Werf, jurist, VOORRECHT