BG_bird2100% onafhankelijk
Duurzame InzetbaarheidWerkgevers: ‘Meer investeren in werknemers’

Werkgevers: ‘Meer investeren in werknemers’

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Het arbeidsvoorwaardenoverleg zit komend jaar bekneld tussen enerzijds uitdagende en onzekere economische omstandigheden en anderzijds aanhoudende arbeidsmarktkrapte.

Er moeten vooral investeringsafspraken worden gemaakt gericht op gezond langer werken, met gelijke kansen voor alle medewerkers, meer aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling en het bewaken van de werk- privébalans. Zorgen dat bedrijven wendbaar en innovatief kunnen zijn is daarbij essentieel.

Dat schrijven MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN in ‘Waardevol Werkgeven’, hun Arbeidsvoorwaardennota 2020 met concrete tips voor werkgevers voor het arbeidsvoorwaardenoverleg van dit jaar.

Productiviteit verhogen

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, de economische omstandigheden – onder meer de stikstof/PFAS-crisis – en de steeds veeleisender consument, moeten ondernemingen meer dan ooit wendbaar kunnen zijn, innovatief zijn en de productiviteit verhogen.

Zo beveelt de nota werkgevers aan om met vakbonden te onderzoeken welke cao-afspraken groei van de productiviteit belemmeren en hoe cao’s meer ruimte kunnen bieden aan bijvoorbeeld interne flexibiliteit binnen het bedrijf.

Ontwikkeling werknemers

Daarnaast moet er volgens de organisaties meer oog zijn voor de ontwikkeling van werknemers en voor een goede werk- privébalans.

Door voor alle leeftijdsgroepen in te zetten op ontwikkeling en opleiding kunnen mensen langer, plezieriger en gezonder werken.

Ook helpt een aantrekkelijk (secundair) arbeidsvoorwaardenpakket in deze tijd van krapte mensen binnen te halen en te houden. Juist hier zijn volgens de organisaties in veel bedrijven ook nog stappen te maken om snel winst te kunnen boeken.

Zo pleiten ze voor het uitbouwen van ontwikkelbudgetten. Goed maatwerk op de werkvloer moet verder volgens de organisaties zorgen dat de werk-privé- en zorgbalans verbetert.

Met bijvoorbeeld het (tijdelijk) aanpassen van de arbeidsduur of de werktijden kunnen werknemers eenvoudig worden geholpen om werk en mantelzorg beter te combineren, zonder dat alles hoeft te worden dichtgeregeld.

Gelijke kansen

Veel aandacht is er in de Arbeidsvoorwaardennota 2020 voor gelijke behandeling.

Veel werkgevers hebben dit thema met succes bij de kop gepakt, maar er bestaan nog altijd verschillen. Goede afspraken in cao’s kunnen helpen hier helpen verandering in te brengen.

Ook kunnen de verschillen tussen alle werkenden binnen een bedrijf (inhuur, zelfstandigen, vaste krachten) worden weggenomen door afspraken te maken over gelijke toegang tot scholing en dergelijke.

Belonen

De werkgevers pleiten voor meer resultaatafhankelijke beloning, zodat de beloning meer kan ‘mee-ademen’ met de conjunctuur en de bedrijfsspecifieke situatie.

Door de beloning ook meer te koppelen aan de wijze waarop werknemers investeren in hun ontwikkeling, komt de toekomst van de werknemer verder meer centraal te staan.

Deel dit artikel

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?