Medewerkers in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), die zelforganiserend werken, ervaren een minder goede balans tussen werk en privé dan medewerkers in meer traditioneel ingerichte organisaties.

Dit blijkt uit onderzoek van Effectory onder ruim 20.000 respondenten.

Langdurig verzuim

Het evenwicht tussen werk en privé blijkt een punt van aandacht in zelforganiserende teams. In zelforganiserende VVT-organisaties krijgen medewerkers meer autonomie, waardoor hun verantwoordelijkheden toenemen.

De overheid zet steeds meer in op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van cliënten. Hierdoor hebben VVT-medewerkers meer verantwoordelijkheden en regelmogelijkheden nodig om goed en snel in te kunnen spelen op de individuele wensen en behoeften van hun cliënten. Onder andere om die reden gaan steeds meer VVT-organisaties zelforganiserend werken.

In zelforganiserende teams zien we dat vooral de betrokken en bevlogen medewerkers risico lopen op een minder goede werk-privébalans. Ze hebben hart voor hun werk en zetten zich continu in om de organisatie te verbeteren. Doen ze dit te lang te intensief, dan kan langdurig verzuim een gevolg zijn.

Teamcoach

Om een gezonde werk-privébalans te behouden, ziet Effectory dat VVT-organisaties er baat bij hebben om een coach aan te stellen die teams begeleidt in het proces naar meer zelforganiseren.

Deze coach kan het gesprek met medewerkers aangaan en hen ondersteunen om een beter evenwicht tussen werk en privé te vinden.

Daarnaast is het cruciaal dat er binnen teams een aanspreekcultuur is, medewerkers hun grenzen durven aangeven en dat ze goed op elkaar letten. Dit vereist andere competenties. Een teamcoach kan zeker van toegevoegde waarde zijn om hierbij te helpen.

Ook onderstreept Effectory het belang om medewerkers op te leiden en waar nodig te begeleiden in hun nieuwe verantwoordelijkheden.

Hogere efficiëntie

Het onderzoek leverde ook andere, opvallend positieve resultaten op. VVT-medewerkers binnen zelforganiserende teams ervaren dat zij efficiënter werken in vergelijking tot medewerkers in meer traditioneel ingerichte organisaties.

Door alle ontwikkelingen in de sector moeten organisaties de komende jaren meer werk verzetten met minder mensen. Doordat zelforganiserende teams minder bureaucratie kennen, ervaren medewerkers dat zij efficiënter kunnen werken. De lijnen zijn korter, zowel tussen collega’s als naar cliënten.

Cliëntgerichtgheid

Ook aan de score op cliëntgerichtheid zien we dat medewerkers binnen de sector het gevoel hebben de cliënt beter te kunnen helpen. Een verklaring hiervoor is dat zelforganiserende teams een afgebakende, overzichtelijke groep cliënten bedienen. Er is dus echt zicht en focus op alle cliënten van een team.

Bron: Effectory