BG_bird2100% onafhankelijk
HRM De Nationale Meewerkweek: zin of onzin?

De Nationale Meewerkweek: zin of onzin?

Van 9 tot 13 september 2019 worden managers en directeuren opgeroepen om ‘echt’ aan het werk te gaan op de werkvloer

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Deze week, van 9 tot 13 september 2019, worden managers, bestuurders en directeuren opgeroepen om ‘echt’ aan het werk te gaan op de werkvloer. Begeef je onder je werknemers, steek je handen uit de mouwen en ervaar wat jouw werknemers elke dag meemaken.

Maar wat is eigenlijk het nut van zo’n Nationale Meewerkweek? Wat levert het op? Is er wel behoefte aan? Zo ja, wat is dan de werkelijke vraag achter deze behoefte?

De organisator van de meewerkweek, het CSU, geeft aan dat deze week de werkvloer en de directie dichter bij elkaar brengt. Maar of dat werkelijk kan door een week per jaar je handen uit de mouwen te steken op de werkvloer, wij vragen ons dat af.

Laten we daarom eens inzoomen op deze meewerkweek en kijken of we achter de zin of onzin van deze week kunnen komen.

Het doel van de Nationale Meewerkweek

In de Nationale Meewerkweek gaan directies en managers een dag(deel) aan de slag op hun eigen werkvloer. Van inpakwerkzaamheden tot administratie en van telefoondienst tot orderverwerking. Tijdens deze week werken directie en managers naast hun werknemers.

Volgens het CSU doen ze hiermee unieke inzichten op die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en werknemerstevredenheid. Ook stijgt door het meelopen op de werkvloer niet alleen de affiniteit met het eigen bedrijf, maar ook de wederzijdse waardering en de betrokkenheid.

De waarde van werknemers voor een bedrijf groter is dan alle activa bij elkaar

John van Hoof, voorzitter Raad van Bestuur bij CSU, zegt hierover: “Bij CSU vinden we het heel belangrijk om in contact te blijven staan met alle medewerkers. Zij zijn immers ons kapitaal. Als organisatie sta je altijd open voor ieders input, maar in de dagelijkse praktijk kan dat best een uitdaging zijn. Door mee te lopen op de werkvloer is er tijd en ruimte voor direct contact, iets wat de collega op de werkvloer enorm waardeert”.

Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland en deelnemer van de Nationale Meewerkweek legt uit waarom zij meedoen: “Ik ben ervan overtuigd dat de waarde van werknemers voor een bedrijf groter is dan alle activa bij elkaar. Door deelname aan initiatieven als de Nationale Meewerkweek, laten directies zien dat menswaarde binnen de organisatie het meest belangrijk is. Dit leidt tot verbinding van mensen waardoor het hele bedrijf beter wordt”.

Vind je verbinding met de werkvloer binnen een week?

Maar als deze verbinding, waardering tonen en erachter komen wat er op de werkvloer speelt zo belangrijk is, waarom gebeurt het dan maar één week per jaar? En sterker nog, nog niet eens één week per jaar, want zoals het CSU aangeeft: “In deze week gaan directies en managers een dag(deel) aan de slag op hun eigen werkvloer”.

Je werknemers zijn je belangrijkste kapitaal

Dit is precies de reden waarom de zin van deze week vragen bij ons oproept. Natuurlijk is het belangrijk dat managers en directieleden zich op de werkvloer bevinden. Dat ze openstaan voor de ideeën en dagelijkse ervaringen van hun eigen mensen. Zoals Maria van der Heijden zegt, je werknemers zijn je belangrijkste kapitaal.

Ook is het heel goed dat er aandacht wordt besteed aan het belang van deze verbinding en wat het je als organisatie kan opleveren. En je moet ergens beginnen, dus wanneer je als organisatie nog nooit zoiets hebt gedaan, dan is deze week een goed startpunt om eens de werkvloer op te gaan.

Volgens John van Hoof ontstaat er hierdoor een ongekende stimulans als ‘de directeur’ of ‘die van kantoor’ zich een dag of dagdeel verdiept in het werk van hun werknemers. Door oprechte interesse te tonen, te luisteren naar ervaringen en vooral uit te stralen: ik heb normaal gesproken een andere rol in de organisatie, maar we doen het toch vooral met elkaar.

Maar…

En hier zien wij een grote maar:

 • Durven en kunnen werknemers zichzelf zijn wanneer één keer per jaar de grote baas naast je komt werken? De grote baas die je verder nooit persoonlijk spreekt?
 • Durven en kunnen zij zichzelf uiten?
 • Is dit de juiste plek en het juiste moment om je ideeën en mening te delen?
 • Krijgt de manager of directie wel een goed beeld van de werkvloer door deze dag?
 • En doe je het werk eigenlijk wel met elkaar?

Marga Hendriksen, HR specialist bij AB Midden Nederland, beschrijft wat de meewerkweek voor hen inhield: “Tijdens de Nationale Meewerkweek 2018 focuste de directie zich op verbeterpunten in de werkprocessen”. Persoonlijk zouden wij er de kriebels van krijgen wanneer ‘de directeur’ zich ineens gaat bemoeien met de werkprocessen op basis van één of een paar dagen meelopen. Bereik je hiermee niet juist het tegenovergestelde van verbinding met je werknemers?

Werknemers voelen zich niet serieus genomen door de directie

Uit onderzoek van de Nationale Meewerkweek blijkt dat 38 procent van de ondervraagden van grote bedrijven(100+ werknemers en 1.000 respondenten) zich niet serieus genomen voelt door hun directie. Ook vindt 32 procent dat de directie hun mening niet serieus neemt. 

Deze cijfers laten zien dat organisaties enorme kansen laten liggen. De ondervraagden die zich niet gehoord voelen, beoordelen hun tevredenheid namelijk met een 6,6. De werknemers die zich wel gehoord voelen, beoordelen hun tevredenheid met een 8,2.

Je gehoord voelen gaat niet alleen maar om het kunnen uiten van je mening. Het gaat er ook om dat er iets met je mening wordt gedaan. En iets met meningen doen, betekent weer niet dat je alles dan maar moet gaan uitvoeren. De terugkoppeling “bedankt voor je mening, maar op dit moment is het niet realistisch omdat…” is ook iets met een mening doen.

Je gehoord voelen gaat niet alleen maar om het kunnen uiten van je mening

Doe je dus niets met de inzichten, meningen en feedback die je hebt opgehaald tijdens het meelopen op de werkvloer, dan kun je veel schade aanrichten binnen je organisatie. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat meer dan de helft (53 procent) van de werknemers meer werkgeluk zou ervaren als de aangedragen verbeterpunten vanuit de werkvloer worden opgepakt.

De zin of onzin van de Nationale Meewerkweek

Dit klinkt misschien tegenstrijdig met de toon van dit artikel, maar wij vinden de Nationale Meewerkweek een goed initiatief en absoluut zinvol:

 • Er wordt flink wat aandacht besteed aan je werknemers zien als kapitaal
 • Om hen serieus te nemen
 • Om een kloof te vermijden tussen werkvloer en directie
 • Het is een kans om jezelf als manager of directeur open te stellen voor je werknemers
 • Om de stap naar contact laagdrempeliger te maken
 • De verbinding tussen werkvloer en directie maak je hiermee duidelijk

Maar deze week pakt volgens ons alleen goed uit, wanneer de intentie (werknemers leren kennen in hun dagelijkse werkleven) en opvolging juist is. Een juiste opvolging is volgens ons om regelmatig op de werkvloer aanwezig te zijn in plaats van één dag per jaar.

Uit het onderzoek van de Nationale Meewerkweek geeft 54 procent van de uitvoerende werknemers aan het prettig te vinden wanneer de directie regelmatig hun gezicht op de werkvloer laat zien. In werkelijkheid is de directie van slechts een derde (32 procent) van de ondervraagde organisaties regelmatig aanwezig op de werkvloer. Dat kan beter volgens ons.

Doe iets met meningen en ideeën

Hier ligt daarom een grote kans voor organisaties. Laat jezelf meer zien op de werkvloer en laat de Nationale Meewerkweek een startpunt zijn. Om je werknemers echt beter te leren kennen in hun werk en om echt in gesprek te komen met elkaar, zodat het niet meer spannend is dat de ‘grote baas’ je aanspreekt of je naam kent.

Je moet het ook echt samen willen doen

En doe ook werkelijk iets met de meningen en ideeën die je hoort. Betrek werknemers bij de inzichten die je hebt opgedaan en wat je ermee gaat doen. Alleen roepen dat je het samen doet is niet voldoende. Je moet het ook echt samen willen doen.

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en een generatie starters die zich niet per se graag wil binden, kan medewerkerbetrokkenheid anno 2019 een uitdaging zijn. Uit onderzoek van CSU en veel meer andere onderzoeken blijkt dat een betrokken directie die luistert, open staat voor meningen en ideeën en hier ook echt iets mee doet, bijdraagt aan een grotere betrokkenheid onder werknemers. En dat is fijn, want hierdoor is de kans groter dat ze langer bij je blijven. Wel zo handig in een tijd waar het moeilijk is om goede werknemers te vinden.

Maak van de Nationale Meewerkweek daarom een zinvolle week en een startpunt om jezelf als directie meer laten te zien op de werkvloer. Met alle positieve gevolgen van dien. Of maak van de Nationale Meewerkweek een onzinvolle week, door dit jaarlijks een dagje te doen en hier vrij weinig opvolging aan te geven. Met alle negatieve gevolgen van dien. De keuze is aan jou!

Deel dit artikel

Cindy Stechweij
Cindy Stechweij

Redacteur BG magazine

Meer van deze auteur?

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

 • Elke maand een nieuwe HR masterclass
 • Online feedback sessies met HR-experts
 • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?