Persoonlijke aandacht van arts bewezen belangrijk

0
549

Waarom vragen werknemers eigenlijk om een second opinion van een andere arts of bedrijfsarts?

Bij de eerste indrukken daarover rijst een beeld van de bedrijfsarts die meer oog heeft voor het beeldscherm dan voor de werknemer en na een gesprek van vijf minuten op z’n horloge kijkt.

Angst en stress beïnvloedbaar

De gezondheidspsychologie is allang duidelijk over het belang van aandacht van de arts. Zijn of haar empathie en communicatie – juist ook non-verbaal! – ondersteunen het herstel.

Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat neurobiologische reacties vergelijkbaar zijn met het effect van pijnmedicatie. Angst en stress zijn door de arts te beïnvloeden. De patiënt krijgt meer vertrouwen en het gevoel zelfcontrole te hebben. Research hiernaar gaat door met het oog op gerichtere toepassing.

Empathie versus competentie?

“Op de poli moet ik soms uren achter elkaar empathisch zijn. Dat kan ik niet. Vaak doe ik dan maar alsof.” Deze verzuchting van een arts in opleiding onderstreept hoe artsen zelf hiermee worstelen. De opleiding benadrukt de technische vaardigheden en om die reden vrezen beroepsbeoefenaars dat ze met warmte en empathie minder competent overkomen.

Medewerkers van de Harvard Medical School in de VS pakten dit dilemma op met een psychologisch onderzoek onder ruim 1.300 mensen. De deelnemers werd gevraagd zich voor te stellen zelf patiënt te zijn. Ze kregen gevalideerde vragenlijsten over hun waarneming van de persoon op foto’s. Die toonden een man of een vrouw, door een stethoscoop steeds herkenbaar als arts, in diverse houdingen. Een aantal deelnemers kreeg tevens een patiënt-doktergesprek te lezen.

empathische arts

In alle varianten waren de uitkomsten statistisch significant over het effect van oogcontact, gelijke ooghoogte, open houding, aanraking en betrokken gelaatsuitdrukking.

Zulk non-verbaal gedrag op de foto’s deed de respondenten én warmte én deskundigheid bij de persoon zien.

Empathie is geen aangeboren karaktertrek en ook al moet er nog meer wetenschappelijk onderzoek worden gedaan, de onderzoekers benadrukken dat empathie wel degelijk te trainen is.

Het tonen van empathie wordt beïnvloed door factoren als werkdruk, collega’s, werkomgeving en privésituatie van de arts.

Bron: ICARA