Introverte en extraverte personen verschillen van nature in de manier waarop zij reageren op gebeurtenissen en omstandigheden in de wereld om hen heen.